Domů Ekonomika One-stop-shop...

One-stop-shop: Konec překážkám českého exportu?

0

Nedávný průzkum ministerstva průmyslu a obchodu a Mezinárodní obchodní komory ČR odhalil, jaké administrativní překážky zatěžují český export. V dotazníku z letošního března a dubna si vývozci stěžovali především na zdlouhavé ověřování dokumentů či celní procedury potvrzující původ zboží. Zjednodušení a sjednocení exportních služeb má pomoci připravovaný projekt „One-stop-shop“.

Podle průzkumu jsou čeští vývozci rovněž nespokojeni s financováním exportu, které je údajně diskriminuje oproti ostatním zemím Evropské unie. Vadí jim krátké úřední hodiny a dlouhá čekací doba na úřadech.

Ve vývozních destinacích se pak potýkají s problémy v rámci celních procedur a s tím spojenými cly a kvótami. Šetření dále ukázalo, že výše administrativních nákladů neklesá ani při opakovaném vývozu firmy, není závislá na teritoriu a nemá na ni vliv ani obor podnikání.

Za chybné nastavení systému vývozních procedur v České republice může podle respondentů stát. Ten by měl lépe chránit domácí trh před dovozem nekvalitního, závadného a zdraví nebezpečného zboží bez doložitelného původu.

Pro každého jiný metr

Obchodníkům vadí, že vývozci ze zemí třetího světa nemusí dodržovat stejné podmínky jako výrobci v Evropské unii. Respondenti dotazníkového šetření rovněž postrádají jedno místo, kde by nalezli podrobné informace o cílových trzích, obchodních a investičních příležitostech a změnách v důležitých předpisech.

Těmto námitkám má vyhovět projekt One-stop-shop, který vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020, navrhnuté ministerstvem průmyslu a obchodu a schválené vládou v loňském roce. One-stop-shop má například zjednodušit administrativní procesy při vydávání certifikátů o původu zboží, vydávání licencí či celních procedur.

Cílem projektu je snížení administrativní zátěže pro exportéry a přiblížit síť informačních míst, která sjednotí služby institucí zaměřených na export na jednom místě. Mělo by tak dojít ke sloučení vybraných služeb vládních institucí jako například CzechTrade, Hospodářské komory ČR nebo Exportní garanční a pojišťovací společnosti.