Domů Ekonomika OECD: Pokraču...

OECD: Pokračujte v reformách

0

Česká republika je nejúspěšnější ekonomikou střední a východní Evropy, říká zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Dynamika ekonomického oživení se však v poslední době pozastavila. Aby posílila odolnost ekonomiky vůči hospodářským šokům, měla by česká vláda pokračovat v programu prorůstových reforem. OECD konkrétně doporučuje zlepšit podnikatelské prostředí, posílit vzdělávací systém, podpořit inovace a zvýšit pružnost trhu práce.

V ekonomickém přehledu zveřejněném koncem roku 2011 chválí OECD Českou republiku za už provedené reformy a zavedená opatření, zdůrazňuje ale, že na podporu růstu je nezbytné další reformní úsilí. Pochvalně se v této souvislosti zpráva vyjadřuje o vládou nedávno schválené Strategii konkurenceschopnosti České republiky 2012-2020.

„Obsah Strategie vyplývá mimo jiné právě z mnohých doporučení OECD z posledních let,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Její budoucnost závisí na tom, zdali se pro ni podaří získat podporu napříč politickým spektrem, aby se tak minimalizovalo riziko rušení reforem bez ohledu na složení vlády,“ zdůrazňuje.

„Úroveň přímých zahraničních investic do České republiky je nad průměrem Evropské unie,“ konstatuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest. „Naše další přibližování k nejvyspělejším zemím OECD však závisí na přechodu k ekonomice, která bude více založena na inovacích a bude produkovat zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou.“

Finanční sektor České republiky hodnotí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jako stabilní. Přiznává také určitý pozitivní vliv existence nezávislé měny na zotavení se z poslední krize. S poukazem na obezřetně řízenou ekonomiku a fiskální konsolidaci zvýšila agentura Standard&Poor’s v srpnu 2011 úvěrový rating České republiky o dva stupně na AA-. „To všechno jsou faktory, které mají vliv na rozhodování zahraničních investorů, kam umístí svoje investice,“ doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.