Domů Ekonomika Na správce Se...

Na správce Seed fondu si malé firmy počkají déle. Výběrové řízení končí až v prosinci

0

Český rozvojový, uzavřený investiční fond. Pod tímto složitým názvem se skrývá akciová společnost, kterou minulý týden založilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jejím prostřednictvím chce ministerstvo provozovat takzvaný Seed fond. Ten má sloužit k podpoře malých a středních podniků s růstovým a inovativním potenciálem. V Bruselu se navíc zástupcům ministerstva podařilo vyjednat rozšíření podpory prostřednictvím Seed fondu.

Na peníze ze Seed fondu tak nově dosáhnou i firmy se sídlem v Praze, ovšem jen za podmínky, že mají mimo Prahu například pobočky nebo vývojová centra, kde zamětnávají mimopražské zaměstnance. Vyplynulo to z dohody ministerstva s Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise.

S ohledem na rozšíření podpory ze Seed fondu i na pražské firmy, prodloužilo ministerstvo lhůtu pro podávání nabídek ve výběrovém řízení na správce Seed fondu. Výběrové řízení tak skončí až na konci roku. Nejdříve se přitom počítalo s ukončením výběrového řízení ještě v říjnu. Rozšíření regionálního zaměření Seed fondu o společnosti se sídlem v Praze může totiž ovlivnit přípravu obchodního plánu fondu, který je povinnou součástí nabídek předkládaných investičními společnostmi ucházejícími se o jeho obhospodařovávání. „Od vybraného správce očekáváme, že svým profesionálním přístupem zajistí výběr perspektivních projektů, které budou předpokladem pro dosažení celkové ziskovosti fondu a zajištění návratnosti finančních prostředků,“ popsal nároky na správce Seed fondu ředitel sekce fondů Evropské unie Petr Očko.

Investice se do Seed fondu vrátí

Seed fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů. Je tedy nastavený tak, aby se vložené investice navrátily zpět a mohly být opět využity. Funguje to trochu jako sázka do loterie. Seed fond získá za peníze vložené do rozjíždějící se firmy majetkový podíl. Ten po růstu a rozvoji společnosti odprodá a peníze, které se mu vrátí, opět investuje. Samozřejmě se může stát, že se některým firmám dařit nebude a peníze z do nich vložených investic se do fondu nevrátí. Tomu chtějí úředníci zabránit pečlivým posouzením podnikatelských plánů.

„Vnitřně je Seed fond rozdělen na část Seed, z níž budou financovány projekty začínajících firem, a část Venture, která je určena vyspělejším firmám s delší historií. Pro každou část jsou nastaveny odlišné podmínky týkající se způsobu posuzování podnikatelského plánu, spoluúčasti soukromého kapitálu i objemu investice,“ dodal ředitel sekce fondů EU Petr Očko.

Bojuje se o více než miliardu korun

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu se snaží pro Seed fond vyjednat podporu z Evropské unie ve výši téměř 53 milionů eur, tedy skoro 1,4 miliardy korun. „V první fázi ale půjde jen o 100 milionů korun pro seed kapitál a 400 milionů korun pro venture kapitál. Tedy dle odhadů ministerstva by se mělo jednat o 25 seed investic, 81 start-up investic a 19 venture capital investic,“ přiblížil objem peněz, o kterých se v souvislosti se Seed fondem mluví, potenciální investor a člen NERV Jan Procházka.