Domů Aktuálně Na růst platů...

Na růst platů v sociálních službách na Vysočině kraj rozdělí 61 miliónů korun, o další slíbené peníze žádá

Kraj Vysočina obdržel od státu téměř 61 miliónů korun na dorovnání zvýšení mezd pracovníků sociálních služeb. Ke zvýšení došlo ve výši 23 % u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a 9,4 % u ostatního personálu od 1. června letošního roku. Částka by měla spravedlivě pokrýt náklady jak příspěvkových organizací kraje, obcí i neziskovek až do konce letošního roku.

Tato dotace uspokojí asi 93% zjištěné potřeby avizované všemi poskytovateli sociálních služeb na navýšení platů a mezd od června 2017. Rozdělení dotací schválí 12. září krajské zastupitelstvo, následně budou částky připsány na účty poskytovatelů.

Aktuální rozdělení 61 miliónové dotace mezi 108 organizací poskytujících na území Kraje Vysočina sociální služby není poslední. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka bylo Asociaci krajů ČR přislíbeno dofinancování propadu rozpočtů organizací poskytujících sociální služby i za období leden 2017 až červen 2017 (navýšení platí od listopadu 2016). Na navýšení platů tehdy jen v Kraji Vysočina chybělo více než 30 miliónů korun a nejsou financovány ani další náklady spojené s navýšením počtu pracovníků z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu klientů sociálních služeb. „Z toho důvodu skončilo hospodaření některých krajských organizací ve ztrátě, některé neziskové organizace k navýšení vůbec nepřistoupily. V každém případě se podařilo většině organizací rozpočty ustát a na tlak krajů jim bude nyní neočekávaný propad v nákladech na platy, mzdy a odvody kompenzován, pokud obdržíme další navýšení dotace MPSV přesahující 43 miliónů korun,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

S přihlédnutím k postupnému navyšování platů v sociálních službách bude minimálně o 140 až 150 miliónů korun navýšen i požadavek Kraje Vysočina na dotace od státu pro rok 2018. V roce 2017 stát pro sociální služby na Vysočině zatím uvolnil už téměř 533 miliónů korun.

Financování sociálních služeb bylo převedeno na kraje od 1. ledna 2015 a jeho přijetí bylo doplněno příslibem pro kraje, že pokud vláda rozhodne o navýšení platů v sociálních službách, zašle i dostatek prostředků na jeho pokrytí. V sociálních službách na Vysočině v současné době pracuje cca 3 500 lidí.