Domů Ekonomika MŽP poskytnut...

MŽP poskytnutne dotace na nové domovní ČOV a nové zdroje pitné vody

Ministr Brabec při své návštěvě Vysočiny a jižních Čech předal rozhodnutí o dotační podpoře 6 obcím na Táborsku a Havlíčkobrodsku. Dotace téměř 3 mil. Kč míří do Košína, kde díky ní obec postaví 28 domovních čistíren odpadních vod a na kanalizaci se tak nově připojí 30 domácností. Dotaci MŽP poskytuje z Národního programu Životní prostředí, v němž pro obce loni spustilo úplně nový dotační titul na řešení splaškových vod.

Dalších 4,3 mil. korun půjde do pětice obcí na Havlíčkobrodsku a Žďársku, které je využijí na posílení zdrojů pitné vody pro své občany. Peníze obce získají z dotačního programu, který MŽP loni nově spustilo pro města a obce v rámci boje s klimatickou změnou a se suchem. Program pro obce na domovní čistírny vod se 100 mil. Kč běží do 30. listopadu

V České republice není na obecní kanalizaci napojeno přes 1,5 milionu lidí. Právě i nedostatečné čištění odpadních vod či prosakující jímky a septiky se výrazně podepisují na stále nedostatečné kvalitě povrchových vod v ČR, a ohrožují tak i kvalitu vod podzemních. Díky loni nově otevřenému programu MŽP si obce mohou pořídit domovní čistírny pro své občany a tím zároveň předcházet znečištění podzemních i povrchových vod z komunálních zdrojů. „Od spuštění programu loni na podzim už jsme schválili dotaci v celkové výši téměř 14 mil. Kč pro pět projektů a podáno je dalších pět se žádostí o podporu 24 mil. Kč. Nově nyní získá takřka třímilionovou dotaci na domovní čistírny vod pro tři desítky domácností obec Košín na Táborsku,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec při předání rozhodnutí o poskytnutí dotace starostovi Košína Davidu Mišíkovi.

„Chceme podpořit nakládání s odpadními vodami tam, kde není možné efektivní řešení na centrální čistírně odpadních vod. Jde nám o takzvané decentralizované čištění, které je za určitých podmínek efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů,“ upřesňuje ministr Brabec. „Tam, kde je efektivní budovat výstavbu stokových systémů zakončených čistírnou odpadních vod, nabízíme podporu z Operačního programu Životní prostředí,“ doplňuje ministr.

300 milionů na posílení zdrojů pitné vody do konce června

Pětice obcí na Havlíčkobrodsku nyní získá 4,3 mil. korun z prostředků Národního programu Životní prostředí na budování nových zdrojů pitné vody. Jedná se vesměs o obce, které se v suchých letních měsících v předchozích letech potýkaly s akutním nedostatkem pitné vody pro své občany.

„Na vině je nejen změna klimatu, ale i skutečnost, že v minulosti byla oblast hospodárného nakládání s vodou zanedbávána. To chceme změnit, proto obcím a městům nabízíme dotace, které jim pomohou nejenom finančně, ale měly by je i motivovat k tomu, aby se oblasti vodního hospodářství systematicky věnovaly a nepodceňovaly ji,“ říká ministr Brabec a dodává „Od spuštění programu loni v létě už jsme už přijali žádosti na realizaci 89 projektů s celkovou podporou cca 90 mil. Kč. Tento dotační titul by si neměly nechat ujít zejména obce a města, které již nyní mají problémy zajistit dodávky kvalitní pitné vody pro své obyvatele. Na projekty zcela nových anebo zvýšení kapacit nedostatečných veřejných zdrojů pitné vody mohou až do konce června žádat až o 80% dotaci. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 korun, maximální výše 3 miliony korun.“

Dotaci z programu MŽP aktuálně získá např. obec Žižkovo Pole, které prostředky využije na novou vrtanou studnu či novou šachtovou studnu. Radostín zase napojí stávající průzkumný vrt na vodovodní řad obce, díky čemuž zajistí pro své obyvatele dostatek pitné vody i pro suché letní měsíce.  Současný průzkumný vrt vystrojí a na vodárenskou soustavu obce napojí i Lučice a dotaci na studny či vrty získají rovněž obce Vepříkov nebo Vilémovice na Havlíčkobrodsku.

Celkem ministr Brabec podepsal 140 kladných rozhodnutí o poskytnutí dotace s celkovou výší podpory více než 88 mil. Kč a 4 kladná rozhodnutí na poskytnutí půjčky ve výši 24 mil. Kč na spolufinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí.