Domů Ekonomika MŽP chce zast...

MŽP chce zastavit průzkum těžby břidlicového plynu

0

Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh vládě k vyhlášení moratoria na průzkum těžby břidlicového plynu. V Česku by případná těžba mohla snížit závislost České republiky na dodávkách zemního plynu z Ruska v jednotkách procent.

„Česká ložiska plynu stojí za ověření. Energetická koncepce se odkazuje na maximální dovozní nezávislost a tento plyn by mohl v budoucnu snížit naši závislost na Rusku. Pokud by se u nás možnost získávání břidlicového plynu ověřila, je naděje, že bychom mohli získat 5 až 10 procent roční spotřeby z tohoto zemního plynu,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Stát by podle něj neměl vyhlašovat moratorium a měl by průzkum ložisek plynu podpořit. „Zadarmo by se tak mohl dozvědět, zda vůbec nějaká naleziště pod zemí máme. Cestou je jednoznačné stanovení přísných podmínek, za nichž se případné zásoby břidlicového plynu budou ověřovat,“ dodává Petržilka.

Ministerstvo životního prostředí zrušilo koncem roku vydané povolení k průzkumným vrtům v oblasti Náchodska, Broumovska a Trutnovska, ale ve hře jsou další lokality v pěti krajích,v celkové rozloze téměř 1700 kilometrů čtverečních, kde společnosti stále usilují o realizaci průzkumných vrtů.

Nejasné zákony

Největším rizikem jak pro stát, tak pro společnosti, které průzkumy provádí, je podle ministerstva životního prostředí právní nejistota vycházejí z nedokonalostí zákonů EIA, horního zákona a zákona o geologických pracích, z nichž poslední dva jsou starší 20 let.

„Nechtěl bych se dostat do situace, kdy soukromá firma bude po České republice požadovat v arbitráži ušlý zisk jen proto, že česká legislativa nebyla schopná dostatečně kvalitně pokrýt tuto oblast. Mojí ambicí je udělat takovou právní úpravu, která stanoví jasná pravidla hry. To současná legislativa neumožňuje,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Moratorium by bylo obdobným právním aktem, jakým je vládní usnesení o limitech těžby uhlí. Bylo by na dobu cca 1,5 až 2 roky, během kterých by došlo k právní úpravě stávajících zákonů, zákona o geologických pracích, horního zákona a EIA.

„Ty nyní ani samostatně, ani ve vzájemném vztahu neposkytují silnou právní jistotu, která ochrání Českou republiku například před případnými arbitrážemi. MŽP provedlo analýzu právního stavu a stávající legislativa není připravena na tak technicky složité průzkumy, jako je právě příklad břidlicového plynu,“ uvedl Chalupa.

Zrušení stanovení průzkumného území na Náchodsku a Broumovsku a vrácení celé záležitosti k novému projednání má podle něj tři důvody. „Je nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana zdrojů pitné vody, a také přírody a krajiny. Dále nebyla vypořádána vyjádření dotčených subjektů, například obce nedostaly informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci vyjádřily. Zároveň se jednalo o špatný postup podle správního řádu,“ dodal ministr životního prostředí.

Přeceňované nebezpečí?

Těžba břidlicového plynu je podle odborníku jedním z nejčistějších způsobů dobývání nerostných surovin, který se v praxi neliší od klasické těžby ropy a plynu.

„K dopadům na životní prostředí došlo opravdu v mizivém procentu případů a vesměs to byly události, které se dějí i při konvenční těžbě plynu i ropy. Nebezpečnost používaných chemikálií je přeceňována a jsou považovány za mnohem větší hrozbu, než tomu ve skutečnosti je. Ve 40 tisících vrtech, které fungují v USA, nebyl nikdy a nikde potvrzen jejich únik do podzemních vod. Plyn z břidlic je zcela jistě zdroj, který stojí za úvahu a vyzkoušení,“ uvedl Stanislav Benada, expert v oborech ložiskové geologie, vrtného a seizmického průzkumu a těžby plynu a ropy.

Starostové a hejtmani jsou proti

Podle představitelů měst a krajů ale hlubinná těžba i samotné průzkumné vrty představují velké riziko pro životní prostředí i pro zdraví místních obyvatel. Podle předsedy Asociace krajů Michala Haška hrozí kontaminace podzemních vod i znečištění ovzduší kvůli používaným nebezpečným chemikáliím i vážné zničení krajiny.

„Považuji tento experimentální způsob těžby za naprosto nevhodný do našich podmínek. Proto tento návrh zákona zakazující těžbu břidlicového plynu předložím v co možná nejkratším termínu v poslanecké sněmovně jako svoji poslaneckou iniciativu,“ uvedl Hašek.