Domů Ekonomika MPO chce odst...

MPO chce odstranit omezení, která brání rozvoji vysokorychlostního internetu v ČR

0

Vláda schválila Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací.

Akční plán vymezuje okruh existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací. Zároveň vymezuje existující finanční bariéry ovlivňující provozování těchto sítí.

Akční plán stanovuje konkrétní opatření pro postupnou eliminaci negativních jevů, které plánování a výstavbu těchto sítí doprovázejí,uvedl ministr Havlíček. Plán zahrnuje výsledky kulatého stolu, který MPO uspořádalo nejen za účasti zástupců státní správy, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, ale také zástupců asociací zastřešujících operátory sítí elektronických komunikací.

Rozvoj sítí elektronických komunikací představuje komplexní problematiku, která doposud naráží v českém právním řádu na množství překážek. Některé z nich jsou systémového charakteru a jejich řešení bude nutně vyžadovat meziresortní spolupráci.

V oblasti existujících překážek a zvýšených nároků negativně ovlivňujících plánování a výstavbu sítí elektronických komunikací bylo identifikováno 15 základních problémů. Pozornost se zaměří na oblast územního plánování, rozhodování stavebních úřadů a na smluvní vztahy s majiteli pozemků. Jedním z negativních faktorů je nedostatečná koordinace staveb sítí elektronických komunikací různých investorů. „Do konce letošního roku proběhne diskuse zástupců MPO a Českého telekomunikačního úřadu s odbornou veřejností týkající se získání informací o existující infrastruktuře pro zvýšení efektivity, budování navazujících gigabitových pevných sítí a sítí 5G,“ uvedl jedno z přijatých konkrétních opatření ministr Havlíček.

V oblasti existujících finančních bariér ovlivňujících provozování sítí elektronických komunikací byly identifikovány čtyři základní problémy, na která reagují konkrétní opatření. Jedná se například o prověření potřeby novely zákona o správních poplatcích a oblast poplatků za využívání rádiových kmitočtů a za užívání veřejných prostranství. Odpovídající pozornost se zaměří rovněž na odpovědnost obcí za hospodaření s majetkem v souvislosti s výstavbou sítí elektronických komunikací.