Domů Ekonomika Mezi Šumperke...

Mezi Šumperkem a Mohelnicí se jezdí pohodlněji a rychleji

0

Letní měsíce bývají tradičně ve znamení uzavírek. Na Olomoucku jedna z nich skončila o měsíc dřív. Obce Rájec, Vlachov a Zvole se dočkaly nového obchvatu.  Hluk, smog a kolony, které dosud obtěžovaly místní obyvatele, jsou minulostí. Téměř 3 km dlouhou alternativu I/44 vybudovalo pro Ředitelství silnic a dálnic sdružení firem pod vedením společnosti EUROVIA CS.

Dříve a levněji

Příjemné překvapení zažili všichni řidiči, kteří 1. srpna projížděli mezi Mohelnicí a Šumperkem. Konečně se mohli napojit na nový koridor odvádějící dopravu z centra obcí Vlachov, Zvole a Rájec. Komunikace I/44 je jednou z hlavních dopravních tepen Olomouckého kraje. Spojuje Jesenicko se zbytkem republiky a zároveň jej provazuje s Polskem. Její nová část měla být zprovozněna až v září. „Jsme rádi, že se nám podařilo tento úsek předat do užívání pro řidiče již nyní, tj. o dva měsíce dříve než bylo v plánu. Finanční náročnost projektu ovlivnil především několik set metrů dlouhý skalní zářez, který tvoří dominantu, této stavby,“ popisuje ředitel regionálního závodu EUROVIA CS, Jozef Štafa.

Dominantu stavby tvoří několik set metrů dlouhý skalní zářez.

Dominantu stavby tvoří několik set metrů dlouhý skalní zářez.

Řidiči si nezajedou

Vybudování nové komunikace bylo jediným řešením. Původní silnice nesplňovala limity, nebyla dostatečně široká, nešlo podél ní vystavět odstavné pruhy a chodníky. Průjezd velkého množství aut ohrožoval chodce i cyklisty, zhoršoval životní prostředí v obcích a okolí. Řidiči nemusejí mít strach, že kvůli obchvatu najedou více kilometrů, než byli zvyklí. Nová trasa vede kolem obcí souběžně se stávající silnicí, pouze u Zvole se mírně oddaluje. Průjezd je navíc rychlejší, plynulejší a bezpečnější.

Myslelo se i na zemědělce

Dopad silničního provozu, kdy místem projede až 15 tisíc aut denně, na život obyvatel snižují i tři protihlukové zdi v celkové délce 692 metrů. Již nyní probíhá rekultivace a vegetační úpravy okolí a místní se v budoucnu dočkají i oprav přilehlých silnic, které v průběhu stavby využívala těžká technika. Zároveň sdružení pracuje na úpravě polních cest, které jsou součástí stavby a jsou nezbytné pro obsluhu. Především zemědělci, kteří v okolí obcí hospodaří, by se bez nich neobešli.

Nejvíce práce bylo ve skalním zářezu

Nová trasa byla vybrána z několika variant již ve vyhledávací studii přeložky silnice I/44. Překračuje příčná údolí Slavoňovského potoka, potoka z Vlachova dolu, Vranovského potoka a Zvolského potoka a několik roklí s občasnou vodotečí. Náročnost projektu ovlivnil 400 m dlouhý skalní zářez. V několika případech bylo nutné založit zemní těleso na svahových stupních, protože příčný sklon terénu dosahuje až 15 %. Při minimálních hodnotách podélného sklonu to znamená poměrně vysoké násypy a zářezy. Technologicky nejtěžší část stavby tvoří hřebíkovaná stěna postavená ve skalním úseku.

Při minimálních hodnotách podélného sklonu si stavba vyžádala poměrně vysoké násypy a zářezy.

Při minimálních hodnotách podélného sklonu si stavba vyžádala poměrně vysoké násypy a zářezy.

Součástí komunikace jsou i dvě gabionové stěny, celkem o délce 151m. Projekt zahrnuje i přeložky stávajících komunikací, čtyři mostní objekty, silniční kanalizace, odvodnění území, přeložky potoku a vodovodů, sdělovacích kabelů a plynovodů VTL, rekultivace a vegetační úpravy.

Náklady na hlavní trasu tvořily 56 % celkových nákladů stavby, z toho zemní práce byly 33 % z celkových nákladů. Mostní objekty a protihlukové stěny představovaly 20 % finanční zátěže.

Staví se po celé republice

EUROVIA CS ve stavební sezóně rozhodně nezahálí. Kromě výše zmíněného obchvatu je jejím hlavním projektem modernizace D1 mezi Šternovem a Psáři. Pustila se také do opravy jiné části naší páteřní dálnice. V úseku kolem Průhonic pokládá tichý asfalt VIAPHONE®, což je vůbec poprvé, kdy D1 dostane takto specificky upravený povrch. V červenci také začala stavět další část D11 mezi Osičkami a Hradcem Králové. Po pěti letech pak tyto prázdniny dokončila 7 636 m dlouhý úsek silnice I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou na Liberecku. Práce probíhají také na železničních tratí. Aktuálně prochází modernizací úsek Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

Základní údaje o stavbě:

Název stavby: Silnice I/44 Vlachov – Rájec

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc

Zhotovitel: Sdružení I/44 Vlachov-Rájec (vedoucí účastník: EUROVIA CS a.s.; účastníci sdružení: STRABAG a.s., IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIS, spol s.r.o.)

Projektant: Dopravoprojekt Brno, a.s.

Cena stavby dle DZS: 848 038 612,- Kč bez DPH

 

Hlavní trasa: délka: 2889 m

kategorie: S 22,5/100

počet stavebních objektů: 76

Mostní objekty: 4

Protihlukové stěny: 3; délka 692 m

Celkový objem zemních prací: výkopy: 356 188 m3; násypy: 202 457 m3

 

Autor: EUROVIA CS, a.s.