Domů Ekonomika Lék na export...

Lék na export: Vláda musí do světa říkat, jak moc jsme dobří

0

Česko čeká v porovnání se zbytkem Evropské unie v příštích letech nízká inflace. Alespoň podle slov prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela, která pronesl na Exportní konferenci, jíž vyvrcholila série regionálních seminářů na podporu českých firem a exportérů. Právě nízká inflace podle Kužela znamená pro Česko obrovskou výhodu, která se může pozitivně odrazit právě v exportu.

„Ekonomická prognóza pro roky 2013 a 2014 se pro EU a Česko liší. Zatímco Evropa půjde do roku 2015 do inflace až pět procent, díky snaze zachránit Řecko, Itálii, Španělsko a bude muset řešit i Francii, Česká republika bude mít obrovskou výhodu. Díky tomu, že nejsme v eurozóně, se domnívám, že nače inflace se dostane na hranu jeden a půl procenta. Z toho důvodu musí vláda do světa říkat, jak moc jsme dobří. Pouze tehdy k nám budou zahraniční investoři ukládat své peníze, což se odrazí i na exportních příležitostech,“ řekl Kužel.

Pomoci má i nová Exportní strategie

Exportní příležitosti českých firem má kromě nízké inflace podpořit i Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020, jejíž uvedení do praxe bylo hlavním tématem konference. „Exportní strategie není v žádném případě politickým dokumentem. Naopak jsme definovali klíčové trhy pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového potenciálu daných zemí a absorbční schopnosti jejich trhů,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prioritní země představují zpravidla velké ekonomiky, trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně působily, a také trhy, na nichž svou přítomností Česko zaostává za konkurencí. „Zájmové země se pak vyznačují dynamikou růstu dovozu a také nadějným růstovým potenciálem pro české firmy,“ dodal Kuba.

Nejdůležitější odbytiště české exportu budou však i nadále představovat země EU. V těch se chce ministerstvo zaměřit především na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěch malých a středních podniků. „Strategie není jen o podpoře velkých exportních firem. Změna tkví především v podpoře středních podniků, které chceme podporovat ve vývozu do třetích zemí,“ doplnil prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Podnikatelé zasáhnou do exportní politiky

Hospodářská komora je společně s dalšími zástupci podnikatelské sféry členem Řídící rady, která je jedním z dalších nových mechanismů proexportní politiky. „Konečně mohou podnikatelé napřímo ovlivňovat nejrůznější rozhodnutí týkající se exportu. Kromě toho jsme zapojeni do selekce nových obchodních zastoupení v zahraničí na pozice, které vypisuje CzechTrade. Hledáme celkem 78 uchazečů,“ prohlásil Kužel.

Nominovat nové obchodní zastoupení v zahraničí může nejen Hospodářská komora ČR, ale i Svaz průmyslu a dopravy ČR, který se rovněž podílel na tvorbě nové proexportní strategie. „Exportní strategie se zaměřením na prioritní mimoevropské trhy bylo správné rozhodnutí. Od členů vlády potřebujeme však intenzívnější otevírání dveří v těchto prioritních a zájmových zemích. Export se neobejde bez stability ČEB a EGAP. Předpokládám proto, že bude dodržena maximální transparentnost výběru jejích šéfů a že už nebudeme svědky pokusů o snížení dotací do těchto institucí na podporu exportu,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Podle Kuby však Ministerstvo průmyslu a obchodu dělá co může, aby podnikatelům dveře do prioritních zemí otevřelo. „Jen letos jsem s podnikateli pracovně navštívil sedm z dvanácti prioritních zemí,“ uvedl ministr Kuba s tím, že ostatní prioritní země se chystá se zástupci českých firem navštívit v roce následujícím.