Domů Ekonomika Krav je v Čes...

Krav je v Česku méně než po druhé světové válce

0
Půldruhého milionu krav chovali čeští zemědělci po válce. Za první republiky to bylo ještě víc. Nyní obývá české stáje a louky pouhá třetina tohoto počtu. Nejvíce krav ubylo po roce 1989. Proč v Česku tak dramaticky klesla živočišná výroba? „Hlavní příčinou byl nezájem vlád o české zemědělství a dlouhodobé řízení resortu nekompetentními ministry zemědělství, kteří se ještě navíc rychle střídali. Jenom já jsem jich za devět let šéfování Agrární komory ČR zažil devět. Druhou příčinou bylo chybné nastavení dotací po vstupu do Evropské unie, kdy rozhodující část byla směřována na hektar půdy, nikoliv na chovaná hospodářská zvířata,“ pojmenoval příčiny prezident Agrární komory Jan Veleba. Důvodů je ale více. Za posledních pětadvacet let se razantně zvýšila dojivost krav, která je dnes dvojnásobná proti roku 1989. Zároveň poklesla spotřeba mléka. To vedlo podle předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR Josefa Stehlíka ke snížení stavu dojnic. „Došlo k výraznému ekonomickému zhodnocení rostlinné výroby. Vysoké světové ceny obilí a olejnin dělají toto odvětví velmi lukrativním za poměrně vysokých úspor práce díky dostupným západním technologiím a osivům. Určitou měrou se na úbytku chovů dojnic podepsala platební nekázeň zpracovatelů v devadesátých letech,“ upřesnil Stehlík. Podle něj posun nastal až vstupem zahraničního kapitálu a tím i určité finanční disciplíny. Blýská se na lepší časy V posledních čtyřech letech se objem živočišné výroby stabilizoval. Současná politika ministerstva zemědělství je zaměřena na podporu rozvoje živočišné výroby. „Chov hospodářských zvířat má v komplexním pojetí ochrany přírody své nezastupitelné místo. Současné počty chovaných hospodářských zvířat jsou nedostatečné nejen z hlediska ochrany půdy, ale také i například nabídky pracovních příležitostí na venkově spojených s jejich chovem a následným zpracováním živočišných produktů a potřebou dalších služeb,“ míní ministr zemědělství Marian Jurečka. Zlepšení situace přispěje, pokud Česko využije prostředky, které mu dává nová reforma společné zemědělské politiky. Tu se podle Veleby podařilo pro české zemědělce poměrně dobře vyjednat. „Máme možnost výrazně zvýšit podporu chovu hospodářských zvířat a pěstování speciálních plodin jako jsou například ovoce a zelenina. Rozhodovat bude ministr zemědělství a tuzemská vláda. Druhou významnou skutečností je významná podpora návratu potravinové soběstačnosti v programovém prohlášení současné vlády. Jinými slovy, po dlouhé době se blýská na lepší časy,“ uzavřel Veleba. Zvířata hlavně na maso Růst užitkovosti v produkci mléka paradoxně povede k tomu, že hospodářských zvířat tak jako tak nebudeme v budoucnu potřebovat tolik jako dříve. Proto se pozornost chovatelů bude podle Josefa Stehlíka soustředit více na odvětví, jako je pastevní chov masného dobytka, chov masných ovcí, popřípadě koz a dalších malých přežvýkavců. Právě u těch za poslední roky došlo k razantnímu vzestupu stavů. A zanedbat zemědělci nemůžou ani změnu stravovacích návyků populace. Kritériem správnosti zemědělské politiky tedy nemusí být absolutní počty dobytka, ale především znovuobnovení potravinové soběstačnosti.