Domů Ekonomika Jiří Havlíček...

Jiří Havlíček v Kyjevě jednal s ekonomickými ministry ukrajinské vlády

0

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček zahájil druhý den své pracovní návštěvy Ukrajiny jednáním s prvním místopředsedou vlády a ministrem ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny Stepanem Kubivem a ministrem energetiky a uhelného průmyslu Ihorem Nasalikem. V čele dvacetičlenné skupiny českých podnikatelů vystoupil na česko-ukrajinském podnikatelském fóru a společně s místopředsedkyní vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Ivannou Klympush – Tsyntsadze řídil 7. plenární zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. To se uskutečnilo po téměř pěti letech a bylo završeno podpisem závěrečného protokolu.

Při setkání s ekonomickými ministry Jiří Havlíček přivítal, že po letech hlubokého propadu vzájemného obchodu, způsobeného politicko-ekonomickou krizí a konfliktem na východě země, došlo vloni k výraznému oživení hospodářské spolupráce. Ocenil, že přes všechny těžkosti je Ukrajina spolehlivým partnerem tranzitu ropy a zemního plynu do ČR a hraje klíčovou roli v energetické bezpečnosti zemí EU.

Dvě stě zastoupení a kanceláří českých firem

V současnosti působí na ukrajinském trhu více než dvě stě zastoupení a kanceláří českých firem především v oblasti strojírenství, automobilového a leteckého průmyslu, dopravní infrastruktury, energetiky či zemědělství. Ukrajina má podobně strukturovaný energetický mix jako naše země a uvažuje o modernizaci své energetické základny. To je vynikající příležitost pro naše firmy. Představili jsme proto kolegům možnosti a zkušenosti našich firem v oblasti ozelenění energetiky, modernizace, ekologizace a zvyšování účinnosti tepelných elektráren, prodlužování životnosti jaderných elektráren a zavádění nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů. V tomto směru mají české firmy vynikající zkušenosti a jsou připraveny se podílet na modernizaci ukrajinské energetiky,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.

Obchodní a průmyslová komora Ukrajiny společně s Hospodářskou komorou ČR dnes v Kyjevě uspořádala business fórum, jehož se účastnila stovka českých a ukrajinských podnikatelů. Jiří Havlíček ve svém vystoupení ocenil stabilizaci ukrajinské ekonomiky a oživení vzájemného obchodu. Představil možnosti českých firem, které nabízejí technologicky vyspělé produkty, špičková řešení v řadě oborů a kvalifikované know-how, a vyzval ukrajinské podnikatele, aby se nebáli usilovat o prosazení na českém trhu.

Podpora reforem

Podporujeme Ukrajinu v reformách investičního a podnikatelského prostředí, které by měly přinést zahraničním firmám větší garance návratnosti jejich investic do ukrajinské infrastruktury. Ukrajina by tak mohla získat výrazně více zahraničních investic, které tolik potřebuje k modernizaci své ekonomiky,“ uvedl ministr Jiří Havlíček a dodal: „Jsem rád, že Ukrajina postupně implementuje klíčové závazky, které vyplývají z dohod, jako je dohoda s EU o volném obchodu. Evropská unie se tak stává pro Ukrajinu klíčovým trhem a Česká republika může být vstupní branou, která pomůže ukrajinským podnikatelům se na evropském trhu uplatnit“.

Společně s vicepremiérkou Ukrajiny Ivannou Klympush – Tsyntsadze řídil 7. plenární zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Ta se kvůli konfliktu na východě země a politicko-ekonomické krizi uskutečnila naposledy v roce 2012. „Od roku 2012 naše vztahy stagnovaly. Věřím, že dnešní zasedání Mezivládní komise se stane tolik potřebným impulsem pro restart naší spolupráce,“ uvedl Jiří Havlíček.

Ve svém vystoupení představil účastníkům zasedání současnou dobrou ekonomickou situaci České republiky.  „Jsem přesvědčen, že máme Ukrajině co nabídnout a že spolupráce může být výhodná pro obě strany. Na mysli mám především transfer technologií v souvislosti s modernizací průmyslu, zvyšováním efektivity a environmentální udržitelnosti průmyslového rozvoje a zdokonalování infrastruktury především v oblasti energetiky. Potřebujeme si vyměňovat informace o investičních možnostech a pobídkách, o výstavách a veletrzích a poskytovat tyto informace podnikatelům obou zemí,“ dodal Jiří Havlíček.

Zakázka na jaderné elektrárně?

V rámci zasedání nabídla předsedkyně ukrajinské pracovní komise pro energetiku Oleksandra Kozlovska z Ministerstva energetiky a uhelného průmyslu českým energetickým firmám, aby se podílely na výstavbě 3. a 4. bloků Chmelnické jaderné elektrárny. Předsedkyně pracovní komise pro průmysl Anna Nikodýmová z MPO informovala mj. o konkrétních projektech na dodávky a modernizaci až padesáti tramvají pro ukrajinská města Oděsa a Záporoží.

Výsledkem práce odborných pracovních skupin, zabývajících se mj. obchodně ekonomickými vztahy, standardizací a ochranou práv spotřebitelů, energetikou, průmyslem, spoluprací v oblasti financí, zemědělství a potravinářství, životního prostředí či vědy a vzdělávání, byla příprava závěrečného Protokolu, který podepsali ministr Jiří Havlíček a vicepremiérka Ivanna Klympush – Tsyntsadze.

Projekty regionální spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti představil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Za deset let se podařilo realizovat 160 prospěšných projektů, pomáhajících školám, sociálním a zdravotnickým zařízením a řadě dalších institucí Zakarpatské oblasti.