Domů Ekonomika Inspektoři za...

Inspektoři začali kontrolovat dodržování platových podmínek u řidičů autobusů

Od ledna letošního roku platí nařízení vlády, které zlepšilo platové podmínky řidičů v osobní autobusové dopravě. Díky opatření mají zaměstnanci navýšený minimální hodinový mzdový tarif, zvýšila se odměna za čekání mezi jednotlivými spoji a při rozdělené směně dostávají řidiči nově příplatek ve výši deseti procent základní hodinové sazby minimální mzdy za práci ve ztíženém prostředí. Dodržování nařízení vlády kontroluje od února Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Ministerstvo práce a sociálních věcí v loňském roce dohodu zprostředkovalo při složitých tripartitních jednáních mezi dopravci, zástupci vlády, krajů a zaměstnaneckými odbory. „Nejnižší zaručená mzda řidičů se od prvního ledna zvýšila ze 71,60 korun za hodinu na 98,10 korun za hodinu. Zavedl se také příplatek za ztížené pracovní prostředí a navýšila se částka odměny pro řidiče autobusů za dobu čekání mezi spoji, která nově činí nejméně minimálně 88,30 korun za hodinu čekání, přičemž dosud se jednalo o minimálně 50 korun za hodinu čekání,“ připomněl první náměstek ministryně Robert Baxa.

MPSV udělalo podle jeho slov jako prostředník při jednáních maximum možného. Dodržování dohodnutých podmínek v praxi hlídají inspektoři SÚIP. „Snažíme se tento nástroj, tedy kontroly přímo u zaměstnavatelů, využívat v maximální možné míře,“ doplnil náměstek Baxa.

Vláda prý udělala maximum

I podle slov premiéra Bohuslava Sobotky tato vláda udělala maximum proto, aby došlo ke zvýšení platů řidičů od ledna letošního roku. Ve 12 ze 14 krajů se také daří najít přijatelné řešení. Vláda už svůj díl práce odvedla a nebrání se jednání s kraji o tom, jak pomoci metodicky tomu, aby kraje v rámci stávajících smluv byly schopny navýšit finanční prostředky pro samotné dopravce.

Do konce března zahájily oblastní inspektoráty práce 36 kontrol zaměstnavatelů v osobní autobusové dopravě, k tomuto datu bylo již 15 kontrol ukončeno. Inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočinu zjistili porušení nařízení vlády spočívající v nevyplacení odměny za dobu čekání mezi spoji v dopravní společnosti BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice. Při projednání protokolu pak předložil doklady o vyplacení a doúčtování chybějících odměn řidičům, kterým tato odměna nebyla poskytnuta.

Kontrolami bylo u sedmi dalších zaměstnavatelů zjištěno porušení pracovněprávních předpisů stanovených zákoníkem práce. Jednalo se například o porušení při sjednání pracovního poměru na dobu určitou, nevyplácení příplatku za dobu práce v sobotu a neděli, nevydání mzdového výměru zaměstnanci v den jeho nástupu nebo o nevedení evidence pracovní doby v rozsahu stanoveném zákoníkem práce. V těchto případech budou oblastní inspektoráty práce vyžadovat po zaměstnavatelích odstranění zjištěných nedostatků a následně může být zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Kontroly budou prováděny v průběhu celého roku.