Domů Ekonomika EXKLUZIVNĚ: Č...

EXKLUZIVNĚ: Česko chce jadernou elektrárnu v Blahutovicích už v roce 2025

0

Česko chce postavit třetí jadernou elektrárnu. Nejmodernější jaderný zdroj na světě by mohl stát již v roce 2025 v Blahutovicích na severní Moravě. Jak se podařilo Moravskému hospodářství zjistit, první kroky k tomuto cíli byly již provedeny. Ani rozšíření jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech tak nemusí být posledními aktivitami v chystaném nástupu jaderné energetiky v České republice v nejbližších letech.

Projekt dostal název Allegro, tedy Rychlý. Není to náhodný ani krycí název. Byl převzat ze světa hudby naprosto opodstatněně. Reaktor, který by mohl stát za 15 let na území České republiky je nejmodernějším typem takzvaného rychlého, množivého jaderného reaktoru čtvrté generace.

„Jedná se o reálnou technologii,“ potvrdil Moravskému hospodářství ředitel Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy (ÚJV) Aleš John, že skutečně se v Česku začalo pracovat na vývoji a výstavbě nového jaderného reaktoru. Upozornil, že se jedná o plynem, konkrétně heliem chlazený reaktor. Ústav jaderného výzkumu v Řeži podepsal loni dokument o spolupráci na realizaci tohoto reaktoru s podobnými ústavy na Slovensku a v Maďarsku.

Nyní se začíná obsah dokumentu postupně naplňovat. Očekává se připojení Polska, možná ještě dalších vědců z ostatních zemí. Češi mají mít na starosti především jadernou část celého projektu. Výraznou podporu projektu dává Francie. Čeští vědci a technici navážou na dosavadní vývoj tohoto nejmodernějšího jaderného zdroje ve Francii. Jejich cílem bude ale již reaktor postavit. „Nezačínáme na zelené louce,“ vyjádřil se Moravskému hospodářství k rozpracovanosti projektu Ivo Váša, který má v ÚJV Allegro na starosti.

Podle dostupných informací výsledkem má být zkušební reaktor s výkonem asi 500 MW, který bude ale pracovat v komerčním režimu. Tedy reaktor asi poloviční velikosti, než jaký stojí nyní v Temelíně, ale s mnohem lepšími výkonovými parametry, výrazně energeticky efektivnější a s minimálními požadavky na vodu. Nedostatek vody byl v minulosti zásadním problémem postavení jaderné elektrárny v Blahutovicích. Kvůli tomu se měla stavět přehradní nádrž u Teplic nad Bečvou.

Vývoj a výstavba nového reaktoru vyjdou asi na 50 miliard korun. Část by měla zaplatit Evropská unie. Vývoj nových jaderných reaktorů čtvrté generace se dostává mezi priority energetické strategie EU. Jejich velkou předností je, že mohou vyrábět nejen elektřinu, ale také teplo bezpečně, bez emisí a takřka bez produkce odpadu. Za palivo mohou mít jaderný odpad ze současných jaderných elektráren. Tím se vyřeší problém s jeho ukládáním. Jaderné elektrárny čtvrté generace mají vyrábět také vodík, který je univerzálním nositelem energie a velké naděje jsou do něho vkládány zejména při rozvoji čisté dopravy. Kromě reaktoru chlazeného plynem se ve světě připravují prototypy rychlých reaktorů chlazených olovem nebo sodíkem.

V roce 2020 by mělo být vše připraveno k tomu, aby se reaktor čtvrté generace začal stavět. V letech 2020 až 2025 by měl být podle Aleše Johna reaktor postaven. „ O umístění reaktoru se bude jednat v druhé polovině tohoto roku,“ doplnil Ivo Váša. Oči všech odborníků, s kterými Moravské hospodářství na toto téma hovořilo, se upírají k jednomu místu. Blahutovicím nedaleko Nového Jičína. Lokalit pro umístění jaderné elektrárny není ve střední Evropě mnoho. Musí kromě dalších hledisek splňovat především geologické podmínky. V České republice jsou čtyři vhodná místa. Temelín a Dukovany byly již zastavěny, zbývají Tetov u Pardubic a zmíněné Blahutovice. Ještě by na Slovensku přicházely v úvahu Jaslovské Bohunice a Mochovce. Zde ale také již stojí jaderné zdroje a úředníci odpovědni za jadernou bezpečnost nechtějí, aby se zde stavěl reaktor, který bude zároveň pracovat ve zkušebním režimu.

Blahutovice jsou hlavním favoritem, který pravděpodobně získá podporu i v zahraničí. Jedná se o dlouhodobě vytipovanou lokalitu se stavební uzávěrou. Jaderná elektrárna se zde začala připravovat již v 80. letech. „ V Blahutovicích by měla stát jaderná elektrárna čtvrté generace,“ vyjádřil se autorovi tohoto článku již před rokem ředitel odboru elektroenergetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu Roman Portužák. Tehdy se začalo hovořit o potřebnosti jaderné elektrárny na Ostravsku. Moravskému hospodářství nyní potvrdil, že již loni měl na mysli projekt Allegro. Ten začal tehdy získávat první obrysy. V polovině letošního ledna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu projednávala již otázka financování projektu.

Nečekanou podporu dostala nová jaderná elektrárna nedávno od rozhodujících podniků Ostravska. V úzkém kruhu, stranou kamer a novinářů, se setkali představitelé největších podniků ze severní Moravy na Kulatém stolu v závěru roku 2010 v Ostravě. Pořádaly ho Sdružení pro Moravskoslezský kraj a severomoravská Hospodářská komora Poprvé se na tomto fóru řešilo co bude, až na Ostravsku nejpozději kolem roku 2030 skončí těžba černého uhlí. Podnikům i domácnostem mohou pak začít velké problémy. Hrozí nedostatek elektrické energie a zejména tepla. Teplárny na severní Moravě spalují především černé uhlí. Jaderná elektrárna nejnovějšího typu nabízí řešení bez negativních vlivů na životní prostředí. Produkuje teploty nad 800 stupňů Celsia. „ To jsou teploty vhodné nejen pro vytápění, ale zejména pro technologické účely,“ upozornil Aleš John na vhodnost nového typu jaderné elektrárny pro průmysl.

„Je nejvyšší čas, abychom začali řešit, co budeme dělat po roce 2030,“ řekl Moravskému hospodářství předseda Hospodářské komora pro Moravskoslezský kraj Pavel Bartoš. Od loňského roku je také prezidentem Sdružení pro Moravskoslezský kraj. To má 180 členů a sdružuje kromě podniků také města..Pavel Bartoš je také jedním z hlavních iniciátorů umístění moderní jaderné elektrárny do Blahutovic.

Již v plánech z 80 . let se počítalo, že z jaderné elektrárny v Blahutovicích se povede teplo horkovodními teplovody o průměru 1,5 metru do Ostravské aglomerace. Na Ostravsku se měly napojit na teplovody pro Karvinsko, vedené z černouhelné elektrárny v Dětmarovicích. Propojily by se teplárenské soustavy celé průmyslové aglomerace. Kromě potřeby elektřiny a tepla se tím mělo řešit životní prostředí na Ostravsku. Myšlenka je to stále živá. Nyní díky projektu Allegro a rodící se jaderné elektrárně čtvrté generace možná aktuálnější než kdy jindy.