Domů Ekonomika Evropští komi...

Evropští komisaři podporují lodní dopravu. Ale jen tu ekologickou

0

Evropští komisaři vydávají nové pokyny pro vnitrozemskou plavbu a ochranu přírody. Snaží se tak pomoci tomuto významnému dopravnímu odvětví při uplatňování směrnic Evropské unie (EU) o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. Ve vydaném dokumentu zároveň zdůrazňují význam vodních cest pro zajištění dlouhodobě udržitelné dopravní sítě EU.

„Vnitrozemská vodní doprava hraje významnou roli při přepravě zboží napříč Evropou. Toto odvětví dopravy se považuje za bezpečné, energeticky účinné a v porovnání s ostatními druhy dopravy i šetrnější k životnímu prostředí. Jelikož však jde jen o jeden z možných způsobů využití našich řek, je třeba rozvíjet jej ekologicky udržitelným způsobem,“ komentoval nové pokyny místopředseda Evropské komise a komisař pro dopravu Siim Kallas.

Nové pokyny souvisí s rozsáhlou celoevropskou sítí Natura 2000, která v současné době pokrývá téměř 18 % EU. Činnosti jako zemědělství, doprava, rozvoj infrastruktury, cestovní ruch a další mohou být na tomto území provozovány, jen pokud neohrožují životní prostředí. A některé splavné řeky protékají právě těmito oblastmi. „Doufám, že se nové pokyny stanou užitečným nástrojem pro lepší porozumění mezi investory, projektanty, politickými činiteli i osobami angažovanými v ochraně přírody a umožní jim navrhovat projekty v oblasti udržitelné vnitrozemské plavby, které budou splňovat cíle vnitrozemské vodní dopravy a současně respektovat i ekologické hodnoty řek,“ vysvětlil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. Lokality sítě Natura 2000 totiž nejsou navrženy jako „zóny bez rozvoje“ a jejich další rozvoj není vyloučen, pokud politici a developeři zaručí dostatečnou ochranu přírody.

Představitelé EU a evropští úředníci tak nechtějí lodní dopravu omezit. Právě naopak. Vzhledem k unijním plánům na snížení emisí skleníkových plynů z dopravy o 60 % do roku 2050 budou muset polovinu objemu nákladní dopravy nad 300 km obstarat vlaky a lodě. Zatím po 37 tisících kilometrech splavných řek v EU přepraví lodě ročně průměrně 500 milionů tun nákladu. Ačkoliv tato čísla představují pouze nízké procento v rámci celkové dopravní sítě i činnosti EU, stále jde o obrovský objem nákladu. Lodní doprava, která je schopna ulevit nejrušnějším částem silniční a železniční sítě celé EU, navíc není v současné době vytížena tak, jak by mohla být.