Domů Aktuálně ERÚ mění podp...

ERÚ mění podporu kombinované výroby elektřiny a tepla

0

Energetický regulační úřad se nyní intenzivně zabývá stanovením velikosti a výpočtem příspěvku na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro rok 2012, ve kterém naposledy zachová současné dělení podpory podle instalovaného výkonu a dalších kritérií.

„V průběhu roku 2012 bude úřad komplexně přehodnocovat metodiku nastavení výše příspěvku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která by měla v diferencovaném přístupu především lépe respektovat druh a cenu paliva,“ uvedla předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

Nové metodika by podle ní měla rozlišovat zejména mezi zdroji spalujícími uhlí a zemní plyn a měla by zpřísnit nebo diferencovat podporu podle dosahované účinnosti. „Novou strategii v oblasti podpory kombinované výroby bychom rádi představili již na jaře 2012,“ dodala Vitásková.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby, kdy v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla dochází k úspoře energie primárních paliv. S vysokou účinností využití energie v palivu a velmi nízkými výrobními ztrátami je úzce spjato i snížení emisí CO2. Kombinovaná výroba elekřiny je podporována v mnoha zemích Evropské unie a další rozvoj se mimo jiné předpokládá v návaznosti na schválený klimaticko-energetický balíček EU.

Aktivity ERÚ v této oblasti přímo souvisí s projednávaným návrhem zákona o podporovaných zdrojích, podle kterého by měl úřad v budoucnu stanovit výši podpory pro jednotlivé výrobny KVET odlišně podle cen primárních energetických zdrojů.