Domů Ekonomika Ekonomika mír...

Ekonomika mírně poroste, odhaduje ministerstvo financí

0

Pro rok 2012 počítá ministerstvo financí se stagnací ekonomiky, respektive s mírným růstem reálného HDP o 0,2 procenta. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Změny oproti říjnové makroekonomické predikci jsou způsobeny především eskalací problémů v eurozóně ale i zhoršenými makroekonomickými vyhlídkami hlavních obchodních partnerů. V roce 2013 by se měl ekonomický výkon zvýšit o 1,6 procenta

Aktuální prognózou se tak mění červencové odhady ministerstva financí, které při sestavování státního počítalo s 2,5 procentním hospodářským růstem. Například Svaz průmyslu a dopravy ČR poukazoval na nereálnost dosavadních odhadů s prognózou růstu českého HDP na 0,5 procenta a s tím, že se podle vývoje může pohybovat v rozmezí od 0,1 procenta do 0,6 procenta.

„Vzhledem k vysokým nejistotám ohledně dalšího vývoje v eurozóně je nová predikce zatížena významnými riziky směrem dolů a s naprostou jistotou nelze vyloučit ani opakování recese z přelomu let 2008 a 2009. Další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, zda a jak rychle se podaří současnou situaci v problémových zemích eurozóny vyřešit,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Růst spotřebitelských cen by měl podle makroekonomické predikce, kterou zveřejnilo ministerstvo financí, činit v letošním roce 3,2 procenta. V roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,5 procenta.

Pomalý růst ekonomiky by se letos měl odrazit také na trhu práce. Predikce počítá s poklesem nezaměstnanosti o 0,3 procenta, v roce 2013 by pak měla stagnovat. Míra nezaměstnanosti by podle metodiky VŠPS měla oproti loňskému roku, kdy činila 6,7 procenta, měla v roce 2012 vzrůst na 7 procent. Další mírný nárůst nezaměstnanosti se odhaduje i pro rok 2013.

Drama se však podle Svazu průmyslu a dopravy nekoná. Naopak řada odvětví očekává, že výroba by se mohla udržet na úrovni loňského roku. „Podniky nepanikaří a není mezi nimi patrný hluboký pesimismus. Většina průmyslových odvětví nečeká, že bychom si zopakovali situaci z roku 2008. Navíc jsou na současnou situaci lépe připraveny, než tomu bylo v letech 2008 a 2009 a podle toho se také chovají,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Vláda by podle něj měla mít připravená protikrizová opatření pro případ, že by došlo ke zhoršení situace v Evropské unii. „Všechny naše odvětvové svazy totiž jasně upozorňují, že výkonnost české ekonomiky bude v tomto roce více než kdy jindy ovlivňovaná situací v eurozóně, která stále ještě plně nevyřešila svoji dluhovou krizi“ dodal Špicar.

Podle slov ministra Miroslava Kalouska bude muset vláda letos uspořit asi 20 miliard korun s tím, že to je agenda, s níž si poradí sama a nebude muset žádat o novelu zákona o státním rozpočtu.

„Vláda by měla pokračovat ve snižování výdajů státního rozpočtu, ale pouze v oblastech, které neohrozí hospodářský růst jako například v kapitole externí nákupy služeb jednotlivých ministerstev. Je to lepší řešení nežli zvyšování daní nebo rozpočtového deficitu,“ doplnil Špicar s tím, že v příštích letech bude ale nezbytné, aby se úpravy rozpočtu navázaly na reformní opatření a zásahy do rozpočtu v nich měly oporu.