Domů Ekonomika Česko se brán...

Česko se brání povodním. Za jedenáct miliard korun

0

Už letos v červnu bude Mělník chráněný před velkou vodou. Celá akce přijde na více než půl miliardy korun. V Česku však není ojedinělá. Za posledních šest let začaly růst protipovodňové stavby po celém tuzemsku. Ministerstvo zemědělství na ně na dotacích poslalo celkem jedenáct miliard korun.

„Právě v Mělníku každý ví, jak je důležité umět s vodou správně zacházet. Povodně v roce 2002 zde způsobily rozsáhlé škody. Dobrou zprávou je, že Povodí Labe dokončí protipovodňovou ochranu Mělníka za více než půl miliardy korun už v červnu letošního roku,“ řekl na oslavách letošního Světového dne vody ministr zemědělství Petr Bendl.

Letos skončí II. etapa programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi. V letech 2007 až 2013 začaly růst protipovodňové stavby prakticky po celém Česku.

„Mezi lety 2007 až 2013 bude z dotačních programů Ministerstva zemědělství celkem investováno téměř 11 miliard korun do 397 protipovodňových opatření, která ochrání lidské životy a majetky. Většina z těchto akcí, přesně 380, už je dnes dokončená nebo rozestavěná,“ uvedl ministr Bendl.

Problém je i nedostatek vody

Začíná už příprava na III. etapu programu protipovodňové prevence, která se zaměří na výstavbu technických opatření ke zvýšení retence, neboli na budování nádrží s prostory k zadržení vody. Ministr Bendl však upozornil na to, že tragédie nezpůsobují jenom povodně, ale i nedostatek vody, se kterým se svět potýká, protože více než miliarda obyvatel Země nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

„V České republice jsou lidé zásobováni kvalitní pitnou vodou, jak prokazují mnohé průzkumy. Podle posledních údajů, které máme k dispozici, může čerpat pitnou vodu z vodovodů pro veřejnou potřebu více než 93 % obyvatel a délka vodovodní sítě přesahuje 74 tisíc kilometrů,“ upřesnil Petr Bendl.

Tradice připomenout si den vody začala vyhlášením na valném shromáždění OSN v prosinci 1992 po historické Konferenci o životním prostředí a rozvoji, která se konala v témže roce v Rio de Janeiro. Poprvé se Světový den vody slavil 22. března 1993.