Domů Ekonomika Češi pociťují...

Češi pociťují zdražování daleko více, než jak naznačuje inflace

0

Nový index vnímané inflace ukazuje, že na české spotřebitele dopadá zdražování daleko více, než jak naznačují standardní indikátory zdražování. Zatímco cena zboží a služeb zahrnutých ve spotřebním koši rostla za posledních devět let průměrně o 2,6 procent, index vnímané inflace podle společnosti UniCredit Bank dosáhl 3,9 procent. České domácnosti totiž daleko více trápí zdražování potravin, léků či energií.

Češi vnímají růst cen zboží a služeb závažněji, než ukazuje inflace. Ta za posledních devět let činila podle měření Českého statistického úřadu 2,6 procent. Průměrná česká domácnost však pocítila za stejné období o polovinu větší zdražování. Podle indexu vnímané inflace české spotřebitele zasáhlo zdražování průměrně o 3,9 procent.

Tento nový index více odráží zdražování potravin či energií, tedy nejčastěji kupovaných položek spotřebního koše. „Index vnímané inflace je pohledem na cenové pohyby blízkým vnímání běžných spotřebitelů. Přesto zůstává zároveň objektivním měřítkem,“ uvedl ekonom Pavel Sobíšek ze společnosti UniCredit Bank. Ta zavedla nový index po vzoru Německa.

Dražší energie a léky ženou index nahoru

Index vnímané inflace zahrnuje potraviny, energie, léky a léčebné pomůcky, zboží a služby pro domácnost, dopravu a stravování. Přitom za posledních šestnáct let podle statistiky UniCredit Bank nejvíce zdražila péče o zdraví a energie. Nový index naopak nepočítá s pohybem cen bydlení, odívání či alkoholu a tabáku. Obecně však dlouhodobě zdražuje bydlení a ceny obou legálních návykových látek. Zlevňují ceny oblečení a komunikačních služeb.

Nejvíce dopadá zdražování potravin, léků a energií na důchodce. Domácnosti ekonomicky neaktivních seniorů zakouší nárůst cen o 4,1 procent.

Výsledky měření nového indexu přitom naznačují, že domácnosti budou nadále spíše šetřit. „Stoupne-li index vnímané inflace výrazně nad hodnotu měřené inflace, zvyšuje se mezi spotřebiteli ekonomická nepohoda, a ti reagují zavíráním svých peněženek,“ dodal ekonom Sobíšek. Průměrná česká domácnost si však může dovolit více, než před šestnácti lety. Průměrná mzda za toto období stoupla o 112 procent, zatímco inflace dosáhla 48 procent.