Domů Dění v regionech V Ostravě změ...

V Ostravě změří znečištění vzduchu speciální auto

0

Celých sto dní bude v Ostravě měřit znečištění vzduchu speciální mobilní vůz. Jeho provoz přijde město na bezmála milion korun. Ostravští úředníci se tak snaží ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě udělat další krok ke zlepšení kvality ovzduší ve městě.

„Výhodou mobilních měření je zejména snadný pohyb v terénu a tím možnost podchytit konkrétní situaci na více místech. Díky tomu je možné mobilní měřicí vůz použít pro posouzení vlivu lokálních topenišť, vlivu průmyslových zón, vlivu dopravy a také plošné mapování konkrétních lokalit, průmyslových oblastí, ekologických zátěží atd. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích,“ řekl náměstek ostravského primátora Dalibor Madej.

K přesnější identifikaci zdrojů znečištění poslouží Ostravákům mobilní vůz v následující topné sezóně. Sto dní, na které má magistrát speciální auto od Zdravotního ústavu půjčené, bude rozděleno na tři části. Šedesát dní měření na šesti vybraných místech v Radvanicích a Bartovicích, dvacet měřících dnů na Přívoze a dvacet dní měření podle potřeb magistrátu po celé Ostravě.

Špičkové přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na internet a vůz dokáže ve vzduchu odhalit i mikroskopické částečky prachu. Speciální auto umí změřit i koncentrace nebezpečných oxidů a sirovodíků nebo stanovit hodnoty přízemního ozónu. Zvládne také odebírat vzorky pro daší analýzy. Součástí měření imisí je také on-line sledování počasí, takže rychlosti a směru větru, teploty, tlaku, vhlhkosti a celkového slunečního záření.

„Mobilní měřicí vůz nám výrazně pomáhá s vyhodnocením zdrojů znečištění ve městě, poslední studie Zdravotního ústavu ukazuje, že značná část škodlivin k nám přichází ze sousedního Polska. Také proto nyní budeme ve spolupráci s primátorem města Katovic usilovat o řešení tohoto problému na evropské úrovni,“ vyjádřil se k problematice primátor Ostravy Petr Kajnar.

Kromě toho, že bude speciální auto k vidění v ulicích, objeví se také na několika prezentacích pro veřejnost. Poprvé ho Ostraváci uvidí 28. října na Prokešově náměstí při Dni otevřených dveří Radnice města Ostravy.