Domů Dění v regionech V Jihomoravsk...

V Jihomoravském kraji ušetřili 1,14 milionů litrů ropy

Díky spolupráci Jihomoravského kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu dokázali obyvatelé kraje za prvních 10 měsíců letošního roku odevzdat k recyklaci téměř 1 940 tun vysloužilých elektrospotřebičů.

Podařilo se tak ušetřit až 12 milionů kWh elektřiny a 1,14 milionů litrů ropy. „Pro lepší představu – každý obyvatel našeho kraje letos zatím v průměru odevzdal 1,67 kilogramu elektroodpadu,“ říká Ivo Polák, náměstek hejtmana a radní Jihomoravského kraje pro životní prostředí. Největší podíl již tradičně tvořila chladící zařízení. Češi jsou v jejich recyklaci pátí nejlepší v Evropě.

Ve zpětném odběru drobných spotřebičů však Česko za Evropou zaostává. „Přístroje typu holicích strojků a fénů bohužel stále více než třetina obyvatel vyhazuje do kontejnerů na směsný odpad,“ říká Tereza Ulverová, ředitelka provozního oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN.

Svou roli na výsledcích sběru elektroodpadu v Jihomoravském kraji hrají také tzv. WINTEJNERy. Tyto velkoobjemové kontejnery umožňují občanům odkládat např. chladničky, pračky, sekačky, ale i drobná elektrozařízení, jako jsou například vrtačky, brusky či holicí strojky. Spotřebiče jsou do doby jejich odvozu k recyklaci chráněny proti demontáži i krádeži.

„Další možnost, jak se zbavit vysloužilých elektrospotřebičů, měli občané Jihomoravského kraje díky Putujícímu kontejneru. Ten v letošním roce navštívil celkem 4 mikroregiony a obyvatelům tak pomohl s ekologickou recyklací především v místech, kde nemají vlastní sběrný dvůr,“ dodal Polák.

K významným a úspěšným projektům ELEKTROWINu patří Recyklační hlídka, jejímž cílem je na ZŠ a SŠ učit děti zábavnou formou o nezbytnosti recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Do Jihomoravského kraje přijede Recyklační hlídka v tomto pololetí čtyřikrát – do Velkých Němčic, kde měla svou premiéru, do Vranova nad Dyjí, do Šakvic a do Gymnázia na Slovanském náměstí v Brně. Po dvou měsících od svého startu už si stačila vydobýt dobré jméno jak u žáků, tak u učitelů

Recyklační hlídka navazuje na ekologický projekt Ukliďme si svět!, do kterého je zapojeno přes 200 tisíc žáků z více než 700 základních a středních škol po celé republice. Těm se za čtyři roky trvání projektu podařilo společnými silami vysbírat již 424 tun elektrospotřebičů.

Výsledky 4. ročníku projektu Ukliďme si svět

v Jihomoravském kraji

Absolutní množství sebraných spotřebičů

Množství vysbíraných spotřebičů na žáka

ZŠ Vranov nad Dyjí

3 640 kg

ZŠ a MŠ Borkovany

70,00 kg na žáka

ZŠ Velké Němčice

3 410 kg

ZŠ a MŠ Hlohovec

45,23 kg na žáka

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

2 660 kg

ZŠ Vranov nad Dyjí

37,53 kg na žáka

„V Jihomoravském kraji je v tuto chvíli do projektu zapojeno 94 škol. Ve školním roce 2010/2011 sebrali žáci škol zapojených do tohoto projektu přes 206 tun elektrozařízení,“ sdělil Polák. Jihomoravský kraj se na tomto výsledku podílel téměř 23 tunami.

Na jaře 2011 se možnosti zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů rozšířily o další. Dobrovolné hasičské sbory tehdy dostaly možnost zapojit se do projektu Recyklujte s hasiči. „Tato akce přináší výhody pro obě strany. Lidé již nemusí přemýšlet, kam odevzdat vysloužilce. Sbory dobrovolných hasičů pořádají tzv. železné neděle a od ELEKTROWINu pak získají za každý vysbíraný kus finanční odměnu,“ vysvětluje systém fungování projektu Tereza Ulverová. V Jihomoravském kraji je prozatím zapojeno 41 dobrovolných hasičských sborů, což představuje desetinu všech zapojených.

Je nepochybné, že podpora zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů přináší v Jihomoravském kraji své výsledky. „Je však důležité neusnout na vavřínech a v edukaci obyvatel i nadále pokračovat,“ uzavírá Tereza Ulverová.