Domů Dění v regionech V Brně otevře...

V Brně otevřeli padesát nových laboratoří pro výzkum toxických látek

0

Do nových laboratoří se mohou nastěhovat brněnští vědci zkoumající znečištění životního prostředí toxickými látkami. Právě jim má totiž sloužit včera otevřený pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity. Stavba pavilonu za 238 milionů korun s bezmála padesáti laboratořemi a dvěma velkými posluchárnami je součástí rozsáhlejšího projektu CETOCOEN financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Projekt CETOCOEN zaměřený na studium vlivu chemických látek na životní prostředí a lidské zdraví staví na více než čtvrt století zkušeností vědců Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Z prostředků projektu byla vybudována špičková infrastruktura podporující výzkum v oblasti chemie, toxikologie, epidemiologie i proteinového inženýrství, jejíž kapacita poslouží nejen vědcům v Centru, ale bude nabízena i externím spolupracovníkům na národní i mezinárodní úrovni“, řekla výkonná ředitelka projektu CETOCOEN Jana Klánová.

Jde o zdraví lidí

Vědci z RECETOXu budou v nových laboratořích zkoumat mimo jiné i znečištění povrchových vod umělými, ale i přírodními chemikáliemi. Jejich hlavním zájmem jsou ale dopady chemických látek, se kterými se běžně setkáváme v okolním prostředí nebo dokonce v potravinách. Právě ty totiž poškozují lidské zdraví. „Snažíme se určit faktory, které mohou nejvíce ovlivnit zdraví populace, a nejen to. Vyvíjíme nástroje, jež mohou chemické látky kontaminující životní prostředí odbourávat,“ upřesnila Klánová. Dlouhodobým cílem vědců z RECETOXu je pak podle ředitele Centra Ivana Holoubka vybudovat veřejně dostupný informační systém o stavu znečištění prostředí toxickými látkami. „Ten by měl fungovat nejen v národním, ale i v celosvětovém měřítku,“ dodal Holoubek.

Kvalitní vědci i přístroje

Rozvoj výzkumu v novém pavilonu umožní také dokonalejší přístroje pro odhalování stopových množství různých toxických látek, kultivační zařízení pro experimentální kultury nebo laserová záblesková fotolýza pro studium mechanismů chemických reakcí. Ty z více než půlmiliardového rozpočtu projektu CETOCOEN ukously 143 milionů. Vedle nových přístrojů má projekt přispět také k vytvoření stimulujících podmínek pro mladé vědce. Nová budova poskytne zázemí více než stočlennému týmu odborníků, ve kterém téměř 20% zaměstnanců a čtvrtinu doktorandů tvoří zahraniční vědci. „Návštěvníci slavnostního otvírání se během bohatého programu s řadou zahraničních hostů mohli přesvědčit, že vysoce kvalifikovaný mezinárodní tým Centra má velký potenciál“, řekl Holoubek.