Domů Ekologie Nevládní orga...

Nevládní organizace protestují proti změnám v IRZ

0

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba převzal z rukou zástupců neziskové organizace Arnika symbolické pohlednice občanů, kteří se vyslovili proti změnám v Integrovaném registru znečišťování (IRZ). Těmi chce úřad zvýšit konkurenceschopnost českých podniků, podle Arniky však Čechům hrozí, že se v budoucnu nedostanou k informacím o emisích toxických látek.

Výzvu za zachování IRZ podpořilo kromě Arniky dalších 97 nevládních organizací z 37 zemí světa. Vyzývají v ní ministra průmyslu a obchodu, premiéra a další zástupce české vlády, aby veřejnosti neupírali právo na informace o látkách poškozujících životní prostředí a zdraví lidí.

„Až dosud patřila Česká republika ke vzorům v naplňování práva veřejnosti na informace o toxických látkách. Pokud vláda vyhoví MPO, ocitneme se rázem mezi zeměmi, které toto právo omezily. Už v lednu vládní nařízení omezilo počet látek, o jejichž přítomnosti v odpadech z průmyslových podniků se veřejnost z IRZ dozví. Protože jsou mezi nimi i některé perzistentní organické látky, jdeme proti požadavkům mezinárodní Stockholmské úmluvy o těchto látkách. I z toho důvodu zahraniční odborníci sledují, jak to s českým IRZ dopadne,“ řekla Jana Altunkaya, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů ze sdružení Arnika.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ní dlouhodobě usiluje o omezení IRZ, z registru by mohlo zmizet více než polovina údajů a výrazně by se tak omezilo právo veřejnosti na informace.

Takový výklad ale ministerstvo průmyslu a obchodu odmítá. V rámci ekoauditu české legislativy navrhuje, aby své emise a informace o odpadech ohlašovaly do veřejného Integrovaného registru znečišťování (IRZ) jen firmy, jejichž činnost sleduje evropský registr úniků (E-PRTR).

„Chceme vést odbornou a seriózní debatu o tom, co v tom registru má být a reflektovat pohledy zemí kolem nás. Je samozřejmě nesmysl, abychom měli látek 72, pokud je jich v Evropě osm,“ konstatoval ministr průmyslu Kuba.

„Snahou ministerstva průmyslu a obchodu je držet krok s evropskou legislativou. Povedeme odbornou debatu o tom, abychom nezvyšovali jakékoli riziko zatížení občanů, ale abychom také nezvyšovali zbytečně zátěž tam, kde to nepřinese žádný efekt a velmi to zatěžuje ekonomiku. Ministerstvo průmyslu určitě nebude podporovat variantu, která by někoho ohrožovala,“ prohlásil šéf rezortu Kuba.

Česká republika patřila k vedoucím silám při tvorbě Protokolu o registrech přenosů a úniků znečišťujících látek sjednaného k Aarhuské úmluvě. Podle Evropského nařízení o registru úniků se požadují informace pouze o množství odpadů, Česká republika je však jedinou zemí v rámci EU, kde se ohlašuje nejen množství, ale také desítky látek obsažených v odpadech, což znamená diskriminaci našich podniků v porovnání se subjekty z jiných evropských zemí.