Domů Ekologie My třídíme ne...

My třídíme nejlépe hlásí Tři Studně, Bobrová, Velká Bíteš a Velké Meziříčí

0
V Panském dvoře v Telči převzali zástupci vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži obcí s názvem My třídíme nejlépe, realizovanou z projektů spolupráce kraje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, společnostmi ASEKOL, a ELEKTROWIN, s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.
„Projekty kraje s kolektivními systémy jsou od začátku zaměřené na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce vytváříme podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů,“ informuje o hlavních cílech společných projektů krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočina Martin Hyský.

Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za období od 1. října 2016 do 30. září 2017.

Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary v celkové výši 540 tis. Kč. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení, vychází z dat společností ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:
počet obyv. do 500 obyv. 501 do 2 000 obyv. 2 001 do 10 000 obyv. nad 10 000 obyvatel
1. místo Tři Studně Bobrová Velká Bíteš Doubravou Velké Meziříčí
2. místo Pikárec Sněžné Polná Havlíčkův Brod
3. místo Bobrůvka Věcov Ždírec nad Doub. Nové Město na M.
  Vítězové kategorií doplňkové soutěže Asekolu:
1. místo Senožaty Božejov Stará Říše
  Vítězové kategorií doplňkové soutěže Elektrowinu:
1. místo Telč Žďár nad Sáz. Velká Bíteš