Domů Ekologie Česko bude mí...

Česko bude mít v letech 2013 – 2020 asi 280 milionů emisních povolenek na prodej

0

Česká republika bude mít v letech 2013 – 2020 k dispozici zhruba 280 milionů povolenek pro prodej v aukcích. Přitom množství, které bude Česko v aukcích prodávat, bude lineárně narůstat na úkor povolenek přidělovaných bezúplatně – z 18 milionů v roce 2013 až na cca 50 milionů v roce 2020.

Nakupovat dražené povolenky budou smět provozovatelé, banky, investiční společnosti a jejich zástupci, například sdružení a svazy.

Aktuální cena povolenky se pohybuje na historicky minimální úrovni, to je asi 7 eur. Její budoucí cenu je velmi těžké predikovat – v současné době existuje mnoho faktorů, které na ni mají vliv různými směry (realokace druhého období, hospodářská krize apod.).

Ministerstvo životního prostředí má v současné době 3 scénáře, které předpovídají výši výnosů z aukcí. Podle nich by výnosy mohly být buď 2,6 miliardy, 3,9 miliardy nebo až 5,3 miliardy eur. Jako nejreálnější scénář se jeví ten, který počítá s výnosy ve výši 2,6 miliardy eur a který vychází z aktuální ceny povolenky a zároveň předpokládá i dopad ekonomického zpomalení i v následujících letech.

Podle evropské směrnice 2003/87/ES bude muset být alespoň 50 procent výnosů z aukcí povolenek využito na opatření související s ochranou klimatu, přičemž druhou polovinu výnosů Evropská komise nijak účelově neváže – ty se stanou příjmem státního rozpočtu ČR a jejich přerozdělení bude v rukou vlády.

Polovina prostředků (tedy 1,3 – 2,6 mld. eur) určená Evropskou komisí na opatření spojená s ochranou klimatu by měla být podle návrhu MŽP rozdělena do tří oblastí.

„Naší prioritou jsou investice do energetických opatření,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodává, že největší část prostředků by měla směřovat na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro vytápění ve veřejných i soukromých budovách. Zbylou část plánuje ministerstvo rozdělit mezi technologické inovace a chytrá řešení pro životní prostředí a další programy, například protipovodňová opatření nebo plnění mezinárodních závazků.

V rámci podpory úsporných opatření na straně spotřebitelů plánuje MŽP dále podporovat investice do zateplování soukromých i veřejných budov a podporovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Podpora z výnosů z aukcí emisních povolenek by měla být oproti současnému stavu nastavena tak, aby mohlo být podpořeno více projektů. Tento program by měl navázat na současný program Zelená úsporám.

Načasování programu, jeho administrace a celková organizace budou předmětem dalších jednání. Kulatý stůl k výnosům z aukcí emisních povolenek by se měl ve stejném složení znovu sejít za 6 týdnů.