Domů Dění v regionech Časovaná bomb...

Časovaná bomba v centru Šlapanic

Jako o časované bombě hovoří obyvatelé Šlapanic o ekologické zátěži v areálu společnosti ICEC. Ten se dnes využívá jako pronajímané skladovací prostory, do roku 1972 tam však byla umístěna výroba dehtovaných a později asfaltových lepenek národního podniku Dechtochema.

Právě činnost chemičky v 50. a 60. letech zapříčinila kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody, do které unikaly nebezpečné chemikálie. Voda odsazená v nedokonale izolovaných podzemních jímkách byla přečerpávaná do „fenolového rybníka“, kde docházelo k dalšímu usazování dehtu.

V letech 1962 až 1964 byl tzv. fenolový rybník zavezen různým materiálem, dnes ho částečně pokrývá panelová plocha a z velké části je zastavěn výrobními halami. Z areálu bývalé továrny, která leží téměř v centru Šlapanic, se pak nebezpečné chemikálie rozšířily až po okolní bytovou zónu.

„Hlavním rizikem ze zbytkového znečištění na lokalitě je nebezpečí šíření rozpuštěné kontaminace v podzemní vodě z horninového prostředí do prostoru občanské zástavby, kde je řada studní využívaných obyvateli k zálivce zahrad nebo napouštění bazénů,“ uvedl Jindřich Mikeš z České inspekce životního prostředí.

První etapa sanace šlapanického areálu skončila v roce 2004. Odtěžilo se asi 280 tun volné fáze dehtu a dalších chemikálií. Česká inspekce životního prostředí tehdy stanovila limity, kterých musí být dosaženo v rámci druhé etapy.

„V současné době probíhá tzv. mezietapový monitoring, to znamená, že je tu firma, která průběžně provádí monitoring stavu podloží. Projektová dokumentace druhé etapy je už schválená. Ministerstvo financí, které odpovídá za financování druhé etapy, už má od nás od poloviny loňského roku na stole žádost o navýšení rozpočtu na takovou částku, která by rozpočet sanace pokryla,“ uvedl ředitel společnosti ICEC Martin Jedlička s tím, že druhá etapa by měla stát asi 150 milionů korun.

V rámci druhé fáze by se pak mělo pokračovat v odtěžování kontaminantů a mezi areálem a zástavbou rodinných domů by měla vyrůst drenážní stěna.

(haa)