Domů Dotace a finance Zemědělci let...

Zemědělci letos dotace nedostanou

0

Chceme, aby se v Česku pěstovaly energetické plodiny, ale zatím vám dotace nedáme. Takový je vzkaz ministerstva zemědělství zemědělcům. Ti se letos nedočkají podpory na pěstování energetické biomasy. Zatímco v předchozích dvou letech dostávali od Evropské unie více než tisíc korun na hektar osázený energetickými plodinami, letos nedostanou nic. Unie totiž „c- kredit“ přestala vyplácet. Česko na tuto podporu zatím nenavázalo.

„Za stávající hospodářské situace se jen velmi obtížně prosazují jakékoliv národní subvence prakticky na cokoliv,“ zdůvodnil rozhodnutí ministerstva zemědělství mluvčí Petr Vorlíček. Podle něj úředníci chtějí spustit dotační titul v roce 2011.

Peníze by měli zemědělci získat z Programu rozvoje venkova. Ministerstvo tak bude chtít podpořit zakládání porostů rychle dřevin a porostů víceletých energetických plodin.

„Vzhledem k obecně nepříznivé finanční situaci a s přihlédnutím i k dalším komplikacím při jeho přípravě však není zcela zřejmé, kdy přesně a za jakých podmínek by měl být tento program spuštěn,“ vysvětlil Vorlíček.

Zemědělcům tak nezbývá, než prodávat co nejkvalitnější biomasu. „Například sláma se prodává do tepláren a výtopen v cenách od 400 do 1 000 korun. Lepší obchodní podmínky může zemědělec získat, pokud ji má kde skladovat a odběrateli ji bez problémů dodá v zimě. Pak se může cena přehoupnout i přes tisíc korun. V přibývající poptávkou po biomase ale očekávám nárůst ceny,“ uvedl Jan Habart z Českého sdružení pro biomasu. Pro srovnání: tuna krmné pšenice se loni v prosinci prodávala od dvou do tří tisíc korun.

Zatím národní podporu získávají pouze zpracovatelé a energetici. „Podporovány jsou projekty na výstavbu bioplynových stanic a rovněž projekty na přečišťování bioplynu. Projekty na výstavbu linek pro produkci pelet či briket. Podporujeme i pořízení a instalaci kotlů na biomasu,“ upozornil Vorlíček. Aktuální výzva k podávání žádostí poběží od 16. února do 8.březba.

Byznys s biomasou je tak zatím nejzajímavější pro energetiky. Do roku 2020 se totiž Česká republika zavázala k tomu, že se vyrobí 13 procent energie z obnovitelných zdrojů. A vládní pobídky tomu odpovídají. Biomasa se tak po stopstavu slunečních elektráren stává mezi energetiky ještě více populární.

Lákadlem je nejen výhodná výkupní cena, ale i ušetřený kysličník uhličitý. S úsporou se totiž dá obchodovat na trhu s emisními povolenkami. Přitom jedna emisní povolenka se na trhu obchoduje průměrně kolem 13 euro.

Když se navíc energetická firma rozhodne spalovat biomasu, může v ideálním stavu prodat jednu MWh za 4580 korun. Přitom průměrná cena za MWh vyrobenou z hnědého uhlí se loni pohybovala průměrně za 1610 korun. V případě zemního plynu 2110 korun.

Jinou pobídkou jsou takzvané zelené bonusy. V případě nejkvalitnější biomasy činí 3610 korun. Zelený bonus nejde kombinovat s výkupní cenou.

TIP Moravského hospodářství: Na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) si do vyhledávání zadejte „biomasa“. Získáte tak odpovědi na nejčastější otázky, které kladou zájemci o provozování zařízení na obnovitelné zdroje energie.