Domů Dění v regionech Kraj Vysočina...

Kraj Vysočina dnes zahájil příjem žádostí o kotlíkové dotace

Kraj Vysočina v pátek zahájil příjem žádostí o další kotlíkové dotace. Lidé mohou předkládat vyplněné tiskopisy všemi zákonnými způsoby, většina zvolila pohodlné elektronické podání, a tak fyzicky čekajících bylo daleko méně než při předchozí výzvě.

„Zhruba tři stovky žadatelů, kteří v pátek ráno dorazili osobně se nám podařilo odbavit za dvacet minut. Do 12 hodiny se sešlo celkem 704 fyzických podání a cca 1000 elektronických podání,“ informoval Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování. Ve druhé výzvě kotlíkových dotací má Kraj Vysočina k dispozici pro rozdělení mezi žadatele 231 miliónů korun. Vyměněno by mělo být cca 2500 starých kotlů.

Fyzický příjem žádostí o kotlíkové dotace v Kraji Vysočina vyřizovalo po dobrých zkušenostech z minulosti deset vyčleněných pracovníků. „ Není stanovený žádný termín ukončení příjmu žádostí. Žádosti budeme přijímat do vyčerpání alokované částky,“ vysvětlil Pavel Pacal.

Žadatelé mohou získat podporu až osmdesát procent z uznatelných nákladů, nejvíc ale sto dvacet tisíc korun. Pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle na území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humpolec, území obce Pacov, území obce Hradec, území obce Ledeč nad Sázavou, bude dotace jednorázově navýšena o částku 7 500 Kč. Zbytek musí doplatit sami. Výzva má pomoci snížit emise z vytápění v rodinných domech. „Dotaci lze čerpat na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel. Oproti první vlně už dotace nepodpoří kotle na uhlí nebo kombinované s ručním přikládáním,“ zdůraznil Pavel Pacal.

V první výzvě Kotlíkových dotací na Vysočině bylo v lednu 2016 uspokojeno 2050 žadatelů a v následné doplňkové výzvě ještě dalších 249 žadatelů ve výši 30 miliónů korun. V následujících dnech bude kraj provádět formální kontrolu všech žádostí, následovat bude schválení úspěšných žadatelů Radou Kraje Vysočina, podpis smlouvy a proplacení dotací. K tomu dojde nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy a doručení správného vyúčtování. Na předložení vyúčtování budou mít úspěšní žadatelé čas do konce září 2019.