Domů Dotace a finance Dotace pro po...

Dotace pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace

START, PROGRES a ZÁRUKA – zvýhodněné úvěry a záruky za úvěr

Příjem registračních žádostí od 5.1.2010 do odvolání

V programu Start mohou začínající podnikatelé získat záruku až 80 % na zajištění úvěru od komerční banky. Maximální výše úvěru je 3 mil. Kč. Společně se zárukou může být poskytnut i příspěvek 10 % z vyčerpaného úvěru. V programu Progres je poskytován podřízený úvěr k úvěru od komerční banky (podřízený úvěr se začíná splácet až po splacení úvěru bance, nejpozději však za 3 roky). Výše podřízeného úvěru je maximálně 20 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou pouze 3 % p.a.

V programu Záruka mohou malé a střední podniky získat záruku až 80 % jistiny úvěru od komerční banky. Cena za záruku je 0,1–0,3 % z výše záruky. Tyto tři programy administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka, která na ně má pro letošní rok k dispozici celkem 1,85 miliardy korun.

ROZVOJ – dotace na pořízení nových technologických zařízení

Příjem registračních žádostí od 1.5.2010 do 31.7.2010

Dotace lze získat na pořízení strojů a nových technologických zařízení, včetně řídících softwarů. Peníze lze získat pouze na projekty ve vybraných regionech s vysokou nezaměstnaností. Alokace aktuálně vyhlášené výzvy činí 2 miliardy korun.

ICT V PODNICÍCH – dotace na informační a komunikační technologie

Příjem registračních žádostí od 1.1.2010 do 15.10.2010

Mezi odporovanými informačními systémy jsou například řešení podnikové administrativy, řešení pro řízení vztahů pro zákazníky či dodavateli nebo zvýšení zabezpečení informačních systémů. V aktuální výzvě je podnikatelům k dispozici 500 milionů korun.

EKO-ENERGIE – dotace na projekty úspor energií a podpora využití obnovitelných zdrojů energií

Příjem registračních žádostí od 1.3.2010 do 30.6.2010

Na projekty úspor energií mohou o dotaci požádat dokonce i velké podniky. K dispozici jsou 3 miliardy korun.

INOVACE – PROJEKT – podpora zavádění inovací technologií, výrobků a služeb

Příjem registračních žádostí od 1.5.2010 do 30.9.2010

Dotovány jsou projekty s cílem vylepšit (inovovat) výrobek či službu, případně i zefektivnit výrobní proces. Projekt by měl využívat výsledků výzkumu a vývoje, měl by přinášet něco nového na trh. V aktuální výzvě jsou k dispozici 4 mld. Kč.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA – podpora vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích

Příjem registračních žádostí do 31.5.2010

Výstavba či rekonstrukce prostor určených pro podnikové vzdělávání. V aktuální výzvě je k dispozici 1 miliarda Kč.

POTENCIÁL – podpora center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Příjem registračních žádostí od 26.2.2010 do 30.9.2011

V programu Potenciál mohou o dotaci požádat i velké podniky. Malé a střední podniky mohou získat dotace dokonce i na mzdy a jiné provozní výdaje. V aktuální výzvě jsou žadatelům k dispozici 3 miliardy. Kč.

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY – podpora informační a znalostní společnosti

Příjem registračních žádostí od 15.4.2010 do 15.10.2010

V aktuální výzvě je připravena miliarda korun.

SPOLUPRÁCE – KLASTRY – podpora oborových seskupení podnikatelů

Příjem registračních žádostí od 1.3.2010 do 30.5.2010

Dotaci získává nový subjekt (klastr) seskupující firmy, výzkumné a vzdělávací instituce ze stejného oboru. Z dotace lze hradit provoz klastru a společné projekty jeho členů. V aktuální výzvě je k dispozici 750 milionů korun.

MARKETING – podpora vstupu na zahraniční trhy

Příjem registračních žádostí od 1.3.2010 do 30.6.2010

Dotace je poskytována na pronájem, zřízení a provoz stánku, marketingové materiály a dopravu exponátů na zahraniční veletrhy a výstavy. V aktuální výzvě je k dispozici 500 milionů korun.

PROSPERITA – rozvoj subjektů pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace

Příjem registračních žádostí do 30.6.2010

Dotace jsou poskytovány na zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií či podnikatelských inkubátorů. K dispozici jsou 4 miliardy korun.