Domů Doprava Údržba silnic...

Údržba silnic a dálnic je v plném nasazení

0

Pro Ředitelství silnic a dálnic začíná dnešním sněhovým dnem skutečná zima. V plném nasazení je údržba všech pozemních komunikací po celé České republice. Nasazeno je veškeré technické zázemí, které má ŘSD k zimní údržbě komunikací dispozici.

Na letošní zimní údržbu celkem 52765 kilometrů silnic I., II. a III.tříd v České republice je k dispozici 1679 sypačů, 163 sněhových fréz, 255 šípových pluhů, 610 nakladačů posypových materiálů a 1781 dalších mechanismů. Zásoby posypových solí jsou plánovány v objemu kolem. Připraveno je 280 tisíc tun posypových solí a 519 tisíc tun interních posypových materiálů.

Z hlediska technologií zimní údržby pokračuje zvyšování podílu silnic udržovaných vlhčenými nebo chemickými posypovými materiály, které jsou aplikovány moderními sypači s automaticky regulovaným dávkováním – takto bude udržováno 28742 km silnic tj. cca 55%, 389 km silnic bude udržováno suchou solí, 21203 km silnic zdrsňujícími materiály (drtě, písky) a 2431 km silnic bude udržováno pouze pluhováním.

„Silničáři z ŘSD i z krajských správ jsou na zimu dobře připraveni. Přesto je třeba řidičům připomenout, že v případě mimořádných meteorologických situací, především velkých přívalů sněhu, není s dostupnou technikou možné zajistit okamžitě a trvale sjízdnost jako za letního dne, a že o bezpečnosti a plynulosti provozu v takových chvílích rozhodují vedle silničářů podstatnou měrou právě oni,“ říká k připravenosti na zimní údržbu ředitel ŘSD René Poruba.

S přihlédnutím k značnému rozsahu udržovaných silnic v zimním období a omezené kapacitě zhotovitelů je zajišťování sjízdnosti řešeno ve třech pořadích důležitosti:

– do I. pořadí důležitosti jsou zahrnuty rychlostní silnice, většina silnic I. třídy a dopravně nejvýznamnější silnice II. třídy. Celkem jde o 9428 km vozovek

– do II. pořadí důležitosti jsou zahrnuty důležité silnice II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy. Celkem jde o 13751 km vozovek

– do III. pořadí důležitosti jsou zahrnuty zbývající silnice II. a III. třídy vesměs místního dopravního významu. Celkem jde o 29586 km vozovek

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic po výjezdu mechanismů:

– do 2 hodin u rychlostních silnic

– do 3 hodin u zbývajících silnic zařazených do I. pořadí důležitosti

– do 6 hodin u silnic ve II. pořadí důležitosti

– do 12 hodin u silnic ve III. pořadí důležitosti

Ředitelství silnic a dálnic bude v zimě kromě smluvní údržby silnic I. tříd udržovat vlastními silami také 852 km dálnic a rychlostních silnic. K dispozici proto má 152 nákladních podvozků, vesměs s úplným vystrojením (nosič + radlice + sypač) a 42 univerzálních nosičů s různým stupněm vybavení (sypač, radlice, fréza – vrhač). K nakládání soli do sypačů je připraveno 36 nakladačů. Na každém SSÚD je provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci jednak „solanky“ (roztoku vody a chloridu sodného – NaCl) a jednak roztoku vody a 34% chloridu vápenatého – CaCl2, které jsou používány v technologii skrápěné soli.

Připravena na zimu jsou také dispečerská pracoviště, disponující různým stupněm vybavení a kvalitou přístrojového osazení ke sledování meteorologických vlivů a hodnot jak povětrnostních, tak i povrchu vozovek. K dispozici jsou obrazové údaje z dohledových kamer, informace hydrometeorologické služby i možnost vzájemného varování. Všechna pracoviště splňují základní technické požadavky potřebné k řízení zimní údržby.