Domů Dění v regionech Terminál prom...

Terminál promění jihlavskou dopravu

Jihlavská radnice představila řešení budoucího centrálního dopravního terminálu. Vznikne na místě současného městského vlakového nádraží, kde se bude setkávat vlaková, linková autobusová a městská hromadná doprava.

Studie brněnského Atelieru RAW navrhuje i proměnu třídy Legionářů, silniční propojení Havlíčkovy a Jiráskovy ulice, dokument počítá i s případným přivedením vysokorychlostní tratě. Celý prostor by měl být přívětivý, bezbariérový, s dostatkem zeleně a laviček, studie pamatuje i na možnost odstavit nebo půjčit si zde kolo, navrhuje dostatečné kapacity parkování osobních aut či odstavnou plochu pro autobusy. Po skončení nezbytné administrativní přípravy by měla být prvním hmatatelným krokem stavba nové nádražní budovy, kterou bude investovat Správa železniční dopravní cesty. „Současný objekt je ve velmi špatném stavu, navíc je nadbytečně velký, bude zde postačovat mnohem menší. Navrhli jsme subtilní lehkou stavbu, ktera zajistí veškerý servis pro cestující, řidiče i správu nádraží. Zastřešení nástupišť umožní přestup suchou nohou mezi autobusovou a vlakovou dopravou,“ uvedl architekt Tomáš Rusín z kanceláře RAW.

Autobusové nádraží do tří let

Na novou nádražní budovu naváže jihlavská radnice vybudováním kruhového objezdu a autobusového nádraží. „Jihlava má možnost na projekt čerpat až sto milionů korun. Představa je, že nádražní budova a autobusové nádraží by mohly být v provozu už za dva tři roky. Jestli se další etapy rozloží do budoucích pěti, deseti nebo dvaceti let, je otázkou politického rozhodnutí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic Vratislav Výborný. „Není to solitérní projekt města, vzniká v součinnosti s Krajem Vysočina, který vytváří integrovaný dopravní systém. Nový terminál by měl být hlavním přestupním místem nejen pro obyvatele Jihlavy, ale pro celý kraj,“ poznamenal náměstek primátora pro územní plánování Radek Popelka. Dokument navrhuje propojení Havlíčkovy ulice z kruhového objezdu kolem budovy historického sila k terminálu a dál napojení na Jiráskovu ulici jednak propojkou kolem parku Keťásek a také novou křižovatkou u Ferony. „To by odvedlo z přetížené Fritzovy ulice, která nyní supluje funkci jakéhosi malého městského okruhu, významnou část dopravy do méně obydleného území u nádraží,“ poznamenal další přínos řešení architekt Tomáš Rusín.  

Bulvár obklopený zelení

Jeho práce pamatuje také na oddychové plochy, navrhuje úpravy a prosvětlení jak parku Legionářů, tak „poněkud pochmurného“ Keťásku. Rád by ale vtisknul novou tvář především třídě Legionářů. „Když cestující vystoupí z vlaku, autobusu, vyjde z nádražní budovy, měl by mít před sebou něco, podle čeho si město identifikuje, prostor před terminálem by měl být poznávacím znamením města,“ popsal další část studie Tomáš Rusín. Třída Legionářů by se podle jeho představy měla stát přívětivým místem, kterým se příjemně a bezpečně dojde nebo dojede do centra města. Ve studii je středem bulváru navržena zeleň, lavičky, prostor by mohl být postupně doplňován výtvarným uměním. Do konce ledna 2018 by měla být dokončena urbanistická studie území a architektonická studie nádražní budovy, následovat bude územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé části terminálu.   Terminál