Domů Dění v regionech Moravská a sl...

Moravská a slezská železnice v novém kabátu

0

Díky financím z evropských fondů na moravské a slezské železnici probíhají anebo se v nejbližší době rozběhnou projekty takřka za miliardu korun.

Železnice – Práce na moravských a slezských kolejích jsou v plném proudu. Správa železniční dopravní cesty ovšem i v nejbližších měsících plánuje postupně vypsat několik dalších zakázek, jež se budou realizovat právě na Moravě.

Správa železniční dopravní cesty má v rámci celé České republiky v plánu investovat do zabezpečení železničních přejezdů. V příštím roce oproti letošnímu roku vzrostou celkové investice o více než jednu třetinu a dostanou se k částce vyšší než jedna miliarda korun. Dalších téměř 500 milionu korun se použije na opravu údržbu přejezdů. Tím bude pokračovat trend posilování investic do bezpečnosti na přejezdech.

Bezpečnější železniční přejezdy

„Překonali jsme v tomto směru dopady ekonomické krize a můžeme říci, že příští rok se dostaneme v vesticích do bezpečného křížení silnic a železnic na minimálně desetinásobek výdajů z roku 2003, kdy naše společnost vznikla,“ uvedl Pavel Habarta, pověřený řízením Správy železniční dopravní cesty.

V současné době probíhá také modernizace na třetím tranzitním železničním koridoru, vedoucím od státních hranic se Slovenskem přes Mosty u Jablunkova, Dětmarovice, Přerov, Českou Třebovou,

Prahu, Plzeň a Cheb až ke státním hranicím s Německem. Na projekt jsou celkově vyčleněny finanční prostředky ve výši 75,6 miliardy korun.

Na slezské železnici konkrétně odstartovala optimalizace železniční trati vedoucí od slovenských hranic přes Mosty u Jablunkova do Bystřice nad Olší. Tato stavba, která bude podle odhadu Správy železniční dopravní cesty dokončena v roce 2013, si vyžádá investici ve výši 243 milionu korun.

Jednou z největších zakázek realizovaných na této železnici je pak výstavba digitálního radiového systému GSM-R, a to v úseku Ostrava – Mosty u Jablunkova a Ostrava – Česká Třebová, která vyjde na 530 milionu korun. „Dále pokračují projektové práce na optimalizaci trati z Bystřice nad Olší do Českého Těšína a trati z Českého Těšína do Dětmarovic, u kterých předpokládáme zahájení realizace v roce 2013,“ informoval mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

Modernizace tratě z Brna do Přerova

V návaznosti na modernizaci třetího železničního koridoru proběhne na Moravě postupně také modernizace důležitých železničních uzlů. Správa železniční dopravní cesty vtuto chvíli realizujeprojektové práce pro stavby průjezdu uzly Brno a Olomouc. Podle Pavla Hally se dále počítá s modernizací trati z Brna do Přerova, která zajistí rychlejší propojení Brna s Ostravou, a také s optimalizací trati z Ostravy-Kunčic do Frýdku-Místku.

Kromě plánované modernizace trati z Brna do Přerova v současné době v Přerově probíhá rekonstrukce železniční zastávky, která by mela být podle předběžných odhadu dokončena v roce 2014.

Předpokládané výdaje na tuto stavbu, která je spolufinancována z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava, dosahují výše pěti milionů korun. Přerovské nádraží se tak dočká nového kolejiště, bude rekonstruován železniční svršek a spodek a také opraveny čtyři mostní objekty.

„Dojde i k modernizaci trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí, protože řeší i protihluková opatření. Měla by výrazně přispět ke zkvalitnění v osobní i nákladní dopravě,“ dodal mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.