Domů Dění v regionech Morava a Pols...

Morava a Polsko: Ministři, postavte nám chybějící infrastrukturu

0

Představitelé krajů vyzvali na konferenci IFO ministry dopravy k dobudování chybějící infrastruktury mezi regiony Společné prohlášení podepsali představitelé Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje u příležitosti mezinárodní konference „Investment & Business Forum“ 2010.

Akci pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 11.-12. 10. 2010 v Clarion Congress Hotel Ostrava. Vyzývají v něm ministry dopravy Česka, Polska a Slovenska k urychlení řešení a dostavby dopravního spojení mezi těmito regiony. „Alarmující je neustálý nárůst tranzitní dopravy na našich komunikacích, které jsou součástí dopravního koridoru, na území, na němž žije téměř 6, 75 milionů obyvatel. Proto se obracíme na příslušné ministry, aby při svém rozhodování o výstavbě silniční sítě brali v úvahu jedinečnost a strategický význam česko-polsko-slovenského trojhraničí,“ uvádějí v prohlášení představitelé krajů.

Na území Česka chtějí rychlé dokončení mezinárodního silničního tahu E 75 na trase Český Těšín – Mosty u Jablunkova – hranice se Slovenskem, především chtějí uspíšit vybudování přeložky silnice I/68 a I/11 Třanovice – Bystřice. Signatáři prohlášení také požadují urychlení budování tahu E 462 v úseku Bělotín – Český Těšín, především realizaci úseku R 48 Bělotín – Frýdek-Místek, včetně obchvatu. Dále požadují dokončení stavby D 47 Bohumín – státní hranice s Polskem v návaznosti na dálnici A1. „Dopravní situace v našich regionech je velmi složitá, proto je třeba s tím něco dělat, navíc když nyní ještě komplikace způsobují úsporná rozpočtová opatření,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.

V Polsku chtějí pokračování dostavby dálnice A1 na trase přes Slezské vojvodství se zajištěním již dříve domluvených termínů a uspíšení realizace úseku uzlu Rząsawa hranice vojvodství. Dále jde o uspíšení prací při výstavbě a modernizaci jednotlivých úseků rychlostní komunikace S1 z mezinárodního letiště Katowice až k hranici s Českou republikou a také pokračování dostavby rychlostní komunikace S69. „Je to dobrý počátek naší spolupráce v rámci Evropského seskupení územní spolupráce,“ poznamenal k výzvě Boguslav Śmigielski, maršálek Slezského vojvodství.

Na Slovensku usilují představitelé krajů o pokračování výstavby dálnice D 3 až k hranicím s Polskem a o realizaci výstavby rychlostní komunikace R 5 k hranicím s Českou republikou. „Tato naše iniciativa by měla pomoci dokončit zmíněné úseky silnic, jejichž příprava byla zastavena,“ uvedl místopředseda Žilinského samosprávného kraje Jozef Štrba s tím, že v některých úsecích nyní projíždí během čtyřiadvaceti hodin čtyřicet tisíc aut.

Této problematice se bude věnovat také čtrnáctý ročník mezinárodní konference Transport, kterou pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9.-10. 11. 2010 v Ostravě.