Domů Doprava Ministerstvo ...

Ministerstvo dopravy hledá úspory v ŘSD, šetřit chce na výkupu pozemků a požadavcích obcí

0

Potenciální úspory v řádu několika desítek procent oproti stávajícím nákladům byly nalezeny podrobnou analýzou investičního procesu v Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Vedení organizace prověrku uskutečnilo na základě pokynu ministra dopravy Pavla Dobeše. V procesech ŘSD byla zjištěna řada závad, nejasností a nedomyšlených postupů. Ne všechny nalezené možnosti úspory však padají podle ministerstva na vrub samotné organizace.

V mnoha případech totiž ŘSD musí kvůli nevyhovující legislativě vynakládat veřejné prostředky určené na s dopravou přímo nesouvisející stavby. Typickým příkladem je výkup pozemků pro nové komunikace, které musí ŘSD vykupovat za ceny stavebních pozemků, ačkoli jde o pole a louky s podstatně nižší cenou.

Právě výkupy pozemků patří mezi oblasti, které jsou nyní pro celý systém financování dopravní infrastruktury klíčové. Ministerstvo dopravy spolupracuje s ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě novely „zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě“.

„Chceme udělat tečku za spekulacemi s pozemky, které se v posledních letech staly běžnou součástí přípravy dopravních staveb. Pokud se podaří novelu zákona prosadit, nebudou mít spekulanti možnost tlačit stát do kouta a blokovat výstavbu,“ říká ministr Pavel Dobeš.

Výkupy pozemků: rychlejší a levnější

Novela zákona předpokládá především oddělení procesu vyvlastnění od jednání o náhradě. „ŘSD bude mít volnou ruku k jednání o ceně s majitelem pozemku. Pokud na tuto cenu majitel pozemku do zákonem určeného počtu dní nebude akceptovat, pak se rozhodnutí přesune na Vyvlastňovací úřad. Tím budou magistráty nebo krajské úřady. V takovém případě se pak bude náhrada za pozemek určovat dle odhadu ceny před vydáním územního rozhodnutí,“ vysvětlil ministr.

Ministerstvo dopravy předpokládá úpravou zákona zásadní zrychlení celého procesu výstavby. „A především si od této úpravy slibujeme úsporu až do výše 60 procent ze současné ceny za výkupy pozemků,“ dodal ministr Pavel Dobeš.

Dalším předmětem zájmu ministerstva a ŘSD jsou požadavky obcí, měst, krajů a dalších organizací, které často požadují různé doplňkové práce. S ohledem na napnutý rozpočet není podle ŘSD možné podobným způsobem pokračovat.

Přednost pro stavby bez zvláštních požadavků

Do budoucna chce nastavit zcela jiný systém přípravy silničních komunikací. Jeho součástí budou také odlišná pravidla vztahů s obcemi, kraji a dalšími organizacemi.

Princip je vcelku jednoduchý. ŘSD se potýká s nedostatkem prostředků v rozpočtu. Je zřejmé, že nebude na všechny plánované a potřebné komunikace. ŘSD tedy bude muset vybírat. A přednost dostanou lokality, kde bude zájem hledat společné řešení a ekonomicky šetrnější přístup.

„Pokud budeme stále dokola konfrontování s požadavky na stavbu nadbytečností nesouvisejících s hlavní komunikací, pak tyto lokality nepotěšíme. Přednost dostanou ty oblasti, kde pochopí, že se musí na stavbách šetřit a kde si odepřou luxusní pojetí dopravní infrastruktury,“ doplňuje René Poruba. Dodává, že pokud přeci jen budou obce, města, občanská sdružení nebo jiné organizace nadstandardní objekty chtít, musejí se na nich finančně spolupodílet nebo je uhradit ze svého.

A některé kraje a obce již skutečně na své požadavky rezignují. „Vědí, že je pro ně důležitější samotná stavba komunikace. A jsou ochotni oželit různá mimoúrovňová křížení, drahé ekodukty nebo se stavbou zcela nesouvisející modernizace autobusových nádraží, železničních stanic a podobně,“ uzavírá René Poruba.