Domů Dění v regionech Dlouholetý sp...

Dlouholetý spor o tunel Dobrovského je u konce, obě strany se dohodly na spolupráci

0

Více než šest let se táhl spor ekologických a občanských sdružení o dostavbu tunelu Dobrovského v Brně. Nyní je spor u konce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo s Občanským sdružením VMO Brno dohodu, mizí tak poslední překážky v dokončení stavby.

Výsledkem jednání ŘSD a občanského sdružení je řešení, se kterým souhlasí obě strany. „Dohoda nemá vítěze, ani poraženého. Největším přínosem bude pro obyvatele města a řidiče. Podpisem Smlouvy o spolupráci jsme se významně přiblížili k dokončení celé stavby,“ uvedl ředitel ŘSD René Poruba, který ještě jako ředitel výstavby, nyní pověřený řízením celého ŘSD, společně s týmem Závodu Brno dohodu s občanským sdružením dovedl do úspěšného konce. ŘSD se zavázalo, že ve spolupráci s OS během předčasného užívání nadzemní části stavby, které bude zahájeno nejpozději do 31. 5. 2012, zajistí autorizovaná měření hlukové zátěže. Na jejich základě pak navrhne a provede taková dodatečná protihluková opatření, která zajistí, aby hluk nepřekračoval hygienické limity.. ŘSD dále přislíbilo zahájení zkušebního provozu Královopolského tunelu do 31. 8. 2012. Dopravní značení bude stanovením místní úpravy provozu upraveno tak, aby dálková doprava včetně směru od Žabovřesk na Svitavy a opačně byla směrována přes hlavní tunelové objekty stavby a Svitavskou radiálu. Naproti tomu Občanské sdružení VMO Brno nebude svou činností bránit zprovoznění stavby a její kolaudaci. Do 3 dnů od podpisu smlouvy pak podá návrh na zpětvzetí žaloby proti správnímu rozhodnutí ministerstva dopravy o změně a potvrzení stavebního povolení Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Podle vedení ŘSD jsou všechny podmínky obsažené v dohodě s občanským sdružením realistické. „Tato opatření by ŘSD před dokončením stavby každopádně realizovalo, ale vnímáme, že tato jasná deklarace našeho dalšího postupu pomohla občanskému sdružení k získání potřebné jistoty“ říká ředitel Závodu Brno ŘSD Zdeněk Pánek.