Domů Dění v regionech Zrekonstruova...

Zrekonstruovaná křižovatka u Zubří zajistí větší bezpečnost motoristů i chodců

0

Zrekonstruovaná křižovatka silnice I/35, tedy hlavního tahu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, a silnice III/01877 vedoucí do města Zubří, byla slavnostně zprovozněna. Její rekonstrukcí došlo k odstranění dopravní závady, která znemožňovala bezpečné odbočování vozidel vlevo na hlavní silnici ve směru od Zubří a zároveň také plynulý výjezd, kdy vozidla zůstávala v rámci přednosti v jízdě v nebezpečném pásmu železničního přejezdu. Dnešního otevření křižovatky se zúčastnili také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a jeho náměstek zodpovědný za dopravu Pavel Botek.

„Jsem velmi rád, že se rekonstrukci této křižovatky podařilo úspěšně realizovat. Jde nejen o účelnou a potřebnou stavbu, která významně přispěje k plynulosti a bezpečnosti provozu v tomto frekventovaném úseku, ale zároveň je to dílo velmi povedené i po estetické stránce,“ vyzdvihl náměstek Pavel Botek.

Nové odbočovací pruhy

Zprovozněná křižovatka také zlepšuje dopravní obslužnost Zubří díky odbočovacím pruhům na silnici I/35. Na křižovatce je nyní umístěno světelné signalizační zařízení, které umožňuje jednodušší výjezd směrem ze Zubří na hlavní silnici I/35 a zároveň je spřaženo se signalizačním zařízením železničním. Díky tomu je v maximální míře zajištěn bezpečný pohyb motoristů i chodců v oblasti křižovatky. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, cena díla dle smlouvy činí 88,3 milionu korun bez DPH.

Silnice I/35 tvoří významný silniční tah zabezpečující propojení Valašského Meziříčí se Slovenskem a přes silnici I/58 také s Ostravou. Silnice má velký význam nejen pro vnitrostátní, ale i pro mezinárodní dopravu, kdy je zařazena do sítě mezinárodních silnic pod označením E442 a představuje nejdůležitější silniční tah v regionu směrem na hranici se Slovenskem.