Domů Dění v regionech Změna vyhlášk...

Změna vyhlášky má přinést Otrokovickým větší klid

Od začátku roku platí v Otrokovicích nové znění obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Ta byla doplněna o několik bodů, které přinesou především větší klid občanům města a jejich ochranu před nežádoucím obtěžováním.

Podstatná doplnění oproti stávajícímu znění se týkají rozšíření míst se zákazem konzumace alkoholických nápojů, regulace žebrání na území města a úpravy provozní doby restauračních zahrádek. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích sice stanovovala, od nového roku jich ale přibude. „Zákaz je rozšířen zejména o okolí supermarketů Lidl a Albert, zastávek MHD i veřejné linkové dopravy, sportovišť, pískovišť a dětských hřišť na veřejných prostranstvích, okolí škol a školských zařízení či okolí zdravotnických zařízení. Ke stávající regulaci konzumace alkoholu je ve vyhlášce nově doplněna regulace žebrání na území města, což by mělo zlepšit především právní základ pro působení městské, případně státní policie při řešení obtěžujícího chování některých společensky nepřizpůsobivých osob,“ uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. Nová je i úprava provozní doby restauračních zahrádek, které nespadají pod tržní řád a jsou umístěny ve vzdálenosti kratší než 100 m vzdušnou čarou od nejbližší budovy určené k bydlení. V takovém případě nesmí provozní doba začít dříve než v 9 hodin a musí skončit nejpozději ve 22 hodin téhož dne.