Domů Dění v regionech Zlínský kraj ...

Zlínský kraj využije 100 milionů korun z IROP na rekonstrukci průtahu Huslenkami

0

Rozhodnutí o přidělení dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na další dvě investiční akce na krajské silniční síti obdržel Zlínský kraj. Celkově jde o částku 100,552 milionu korun, kterou kraj využije k dofinancování rekonstrukce průjezdního úseku silnice č. II/487 v obci Huslenky a modernizaci silnice č. II/490 mezi Polichnem a Újezdcem, místní části Uherského Brodu. 

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dosáhnout na tyto dotace, které nám pomohou financovat dopravní stavby vedoucí ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na dotčených úsecích a rovněž ke snížení negativních dopadů provozu na obyvatele a životní prostředí,“ uvedl Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.

Vysoká intenzita dopravy

V Huslenkách je již realizována rekonstrukce 1,7 kilometru silnice č. II/487. Jde o významnou krajskou komunikaci s vysokou intenzitou dopravy. Akce usnadní dojíždění obyvatel za prací i volnočasovými aktivitami a přispěje rovněž ke zkvalitnění dopravní dostupnosti turisticky atraktivního regionu Vsetínska, Beskyd a Javorníků. Celkové náklady akce: 60,661 milionu korun; dotace z IROP: 46,324 milionu korun (rok 2017: 41 559 milionu, rok 2018: 4,765 milionu). Dokončení realizace se předpokládá do konce letošního roku.

Modernizace silnice č. II/490 mezi Polichnem a Újezdcem, konkrétně úseku dlouhého 3,4 kilometru, je již realizačně dokončena. Do konce roku bude provedeno dofinancování akce s využitím dotace. Celkové náklady akce: 71,479 milionu korun; dotace z IROP: 58,993 milionu korun.

Aktuálně se tak již letos počítá s čerpáním dotací z IROP u šesti akcí, v celkové výši dotace přesahující 266 milionů korun – viz tabulka.

Tabulka akcí IROP – 1. výzva

  Název akce   Výše dotace (Kč)
  Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1   23 683 000
  Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2   36 367 000
  Silnice II/150 Loukov, extravilán   14 607 000
  Silnice II/495 Uherský Ostroh – Hluk, 2. etapa   91 260 000
  Silnice II/490 Polichno – Uherský Brod, Újezdec   58 993 000
  Silnice II/487 Huslenky, průjezdní úsek   41 559 000
  Celkem   266 469 000