Domů Dění v regionech Zlínský kraj ...

Zlínský kraj se bude podílet na restaurování nástěnné malby v divadle ve Hvozdné

Poskytnutí dotací na dva projekty obnovy a restaurování kulturních památek za celkem 200 tisíc korun schválila Rada Zlínského kraje. Další tři projekty s krajskou dotací v celkové výši 410 tisíc korun doporučuje Rada schválit Zastupitelstvu, které bude zasedat 11. září.

„Díky tomu, že někteří žadatelé o krajské dotace získali dotace od Ministerstva zemědělství, a v tom případě již nemohou dostat peníze i od kraje, uvolnily se finanční prostředky, které tak můžeme poskytnout některým z žadatelů, na něž se zatím nedostalo. Finanční podporu jsme přidělili Kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné na opravu nástěnné malby v tamním divadle a Římskokatolické farnosti Nivnice na restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anděla Strážného. Každá z těchto dotací je ve výši 100 tisíc korun,“ řekl krajský radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Divadlo ve Hvozdné bylo postaveno a veřejnosti otevřeno v roce 1929, autorem nástěnné malby, která je datována do roku 1958, je malíř Josef Hvozdenský. Jedná se o malbu s figurální tématikou, umístěnou podél stěn divadelního sálu. Její délka přesahuje třiačtyřicet metrů, šířka je 1,25 metrů. V tomto barevném pásu jsou znázorněny postavy představující různé divadelní role. Oprava by měla být dokončena do poloviny listopadu 2017.

Oltář v presbytáři kostela sv. Anděla Strážného v Nivnici je kulturní památkou. Dotace je určena na první etapu restaurátorských prací.