Domů Dění v regionech Zlínský kraj ...

Zlínský kraj plánuje aktualizovat své strategické dokumenty, i za evropské dotace

0
Aktualizovat důležité rozvojové dokumenty kraje a využít k tomu dotace ze strukturálních fondů, to je úkol, který si dala Rada Zlínského kraje na svém posledním zasedání. Jedná se o pět klíčových dokumentů, které pomohou zajistit kvalitní strategické řízení.

„Jedná se o pět oblastí, které považujeme za klíčové. Je to zdravotnictví, kolejová doprava, sociální služby, cestovní ruch a rozvoj cyklostezek. Jsou to všechno oblasti, které musí napřed projít důkladnou analýzou, aby byly do roku 2030 nastaveny reálné parametry dalšího rozvoje,“ uvedl Josef Zicha, náměstek hejtmana, zodpovědný za oblast strategického rozvoje.  Platnost stávajících rozvojových dokumentů končí přibližně okolo roku 2020 a jejich obsah již neodpovídá současnému vývoji, trendům a požadavkům v dané oblasti. Projekt, jehož předpokládané celkové náklady jsou vyčísleny na 10 milionů korun, se bude ucházet o obdržení dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Termín pro předložení žádosti je v polovině června letošního roku.

Průběžná práce

Zlínský kraj pracuje na svých koncepčních dokumentech průběžně, podle potřeby a v závislosti na jejich končící době platnosti. Výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost umožňuje na jejich přípravu použít prostředky ve výši 95 % celkových nákladů, z rozpočtu Zlínského kraje bude hrazeno 5 %, tj. půl milionu korun.

Kraj předpokládá, že se zároveň bude jednat o tzv. „živé“ dokumenty s možností budoucí aktualizace, reagující na nejnovější trendy v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních služeb či cestovního ruchu. Zároveň budou podkladem pro zpracování nového základního strategického dokumentu kraje „Strategie rozvoje Zlínského kraje“ s výhledem do roku 2030.