Domů Dění v regionech Zdravotnictví...

Zdravotnictví na Zlínsku se musí vyrovnat se stárnutím populace

0

Centralizace zdravotní péče, zefektivnění léčby a zkracování času stráveného v nemocnici. To jsou témata, kterými se v posledních dnech zabývali radní Zlínského kraje. Projednávali totiž, jakým směrem by se v ideálním případě mělo dalších sedm let rozvíjet zdravotnictví v kraji.

Vize, kam by se v nejbližších letech mělo zdravotnictví ve Zlínském kraji ubírat, má podobu sedmi set stránkového materiálu. Ten zpracovali odborníci z Univerzity Tomáše Bati ve spolupráci se zdravotníky, zástupci nemocnic, lázní, zdravotních pojišťoven i s poskytovateli ambulanční péče v regionu. Do tvorby dokumentu zasáhli ale například i ekonomové a odborníci na investiční rozvoj.

„Koncepce předkládá základní cíle a očekávané trendy, mezi ně patří zejména efektivní průběh léčebného procesu při krátké ošetřovací době nebo potřeba koncentrace specializovaných medicínských technologií doprovázená centralizací, eventuálně dislokací některých pracovišť,“ vysvětlil náměstek hejtmana Lubomír Nečas, který ve Zlínském kraji za zdravotnictví zodpovídá.

Nečas zároveň upozornil, že se systém zdravotnictví musí do sedmi let přizpůsobit hlavně očekávaným trendům, mezi které patří například stárnutí populace.

Právě tomu má připravený dokument napomoci. Rozebírá totiž, jak zdravotnictví v regionu funguje dnes a jak by mělo vypadat v budoucnosti. Obsahuje řadu tabulek, srovnání a statistických údajů spolu s návrhy, co by se v systému poskytovaných služeb a péče mělo změnit.

O tom, jestli se zdravotnictví skutečně bude vyvíjet směrem, který naznačuje dokument, musí však ještě rozhodnout krajští zastupitelé. Těm totiž předložili radní materiál ke schválení.