Domů Dění v regionech Začíná největ...

Začíná největší letošní dopravní stavba Moravskoslezského kraje

0

Moravskoslezský kraj zahájil přípravné práce na největší letošní dopravní stavbě v regionu. 25

Náklady na tuto největší investiční akci Moravskoslezského kraje v dopravní infrastruktuře dosáhnou 161 milionů korun. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě. Budou muset počítat s mnoha omezeními, která načas zkomplikují dopravu v této části krajského města.

„Děláme maximum pro to, aby stavba byla co nejdříve hotová a co možná nejméně lidem otravovala život. Cestujícím i občanům se za komplikace omlouváme. Prosíme o trpělivost, shovívavost a také disciplinovanost, aby tu nedocházelo k nehodám a ke kolizím,“ žádá náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Zdůraznil, že jde o velmi důležitou a potřebnou stavbu, jejímž výsledkem bude plynulá doprava po kvalitní a bezpečné komunikaci. „Vozovka na Plzeňské ulici je ve špatném technickém stavu – asfaltový kryt je už starý a dál ho ničí intenzivní doprava. Také spodní i nosné konstrukce mostů dostaly na pravidelných prohlídkách pětku ze sedmibodové stupnice. Přitom stupeň sedm už znamená havarijní stav s omezením provozu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania, proč kraj k rekonstrukci přistoupil.

Po celou letošní stavební sezónu

Intenzivní stavební práce tu potrvají po celou letošní stavební sezónu. Člení se na rekonstrukci komunikace, rekonstrukci dvou mostů, a to tzv. tramvajového (jezdí pod ním tramvaje na ulici Palkovského) a mostu přes Výškovickou ulici u Ostravar Arény, rekonstrukci tří podchodů na ulicích Hulvácké, Dolní a Tylově a jednoho energo kolektoru.

„Stavba bude rozdělena do několika etap, k dopravním omezením a objížďkám bude docházet postupně a budou se měnit. Všichni se budeme snažit, aby výluky zejména na tramvajových tratích byly naplánovány na víkendy a svátky, kdy provoz není tak hustý. Bude zajištěna náhradní doprava „tramvajovým pendlem“, kvůli kterému musíme postavit i provizorní tramvajovou zastávku na Hulvácké ulici. V blízkosti bytové zástavby budou živičné kryty provedeny technologií se sníženou povrchovou hlučností,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Vedoucí ostravského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje, které má celou stavbu na starosti, Marek Melichárek doplnil, že během souvislé opravy Plzeňské ulice bude doprava probíhat v jednom směru, v protilehlém se bude pracovat. „Jeden pruh bude vyhrazen pro provoz směrem na Přívoz a druhý pruh pro Hrabůvku. Chodníky nebudou stavbou dotčeny, pouze v některých místech dojde k výměně obruby. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna nebo budou zřízeny provizorní chodníky z dřevěných desek,“ řekl Marek Melichárek.

Podrobnosti k omezení dopravy:

1/ V červnu bude postavena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, aby mohla být zavedena náhradní tramvajová (jednokolejná kyvadlová) doprava. Ta plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu, která je v současné době zřízena kvůli probíhající rekonstrukci tramvajových mostů na silnicí I/11 (ulice Rudná). Do konce května budou zrekonstruovány přejezdy tramvajové trati v blízkosti rampového propojení s ulicí Rudnou a u Ferony.

2/ Od června dojde k převedení dopravy na protilehlou stranu Plzeňské ulice, kde bude v úseku mezi přejezdy u ulice Rudné a u Ferony doprava vedena obousměrně. V úseku od Ferony po křižovatku u vodárny bude doprava vedena ve stávajících jízdních pruzích s případným omezením po dobu provádění dílčích prací na komunikaci. Rampa z ulice Plzeňské na Výškovickou ulici bude po dobu stavby plně průjezdná.

3/ Během rekonstrukce levého mostu (cca 3 měsíce) bude uzavřena rampa z Výškovické na Plzeňskou ulici ve směru na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a bude stanovena objízdná trasa.

4/ Během zvedání mostního pole bude pod ním vyloučen veškerý provoz. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD.