Domů Dění v regionech Vysočina chys...

Vysočina chystá dotace na opravy požárních stříkaček

0
Požární technika je drahá a pokud si chtějí dobrovolní hasiči nechat opravit třeba pojízdnou cisternovou stříkačku, může to znamenat pro obec výdaj, na který jednoduše nemá dost peněz. Na Vysočině by se to však mělo do budoucna změnit. Představitelé kraje připravují nový druh dotací určený právě na opravy požární techniky. Ročně se na hejtmanství Kraje Vysočina sejde do deseti žádostí o finanční podporu velice nákladných, ale nutných oprav cisternových stříkaček. „Cílení dotace iniciovaly samy obce, které jsou si, stejně jako my, vědomy, že základním předpokladem pro zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů je spolehlivá technika,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Na opravy požární techniky by tak mohl Kraj Vysočina v příštím roce uvolnit zhruba půldruhého milionu korun. Konečná částka se však bude odvíjet od zájmu obcí. V praxi za peníze z kraje obce nechají na požárních autech vyměnit například nádrže nebo opravi čerpadla. Jednou za dva roky Kraj chce dotaci nabízet v dvouletých cyklech, tak aby měly obce dostatek času na výběr dodavatele, realizačního projektu a jeho vyúčtování. V prvním roce bude vyhlášena výzva, následovat bude sběr a vyhodnocení žádostí, které je nutno podat nejpozději do 30. listopadu. „Termín byl zvolen tak, aby obce měly dostatek času na podání žádosti, nezatěžovaly rozpočet neplánovanými výdaji a především, aby měly dostatek času na výběr vhodného dodavatele služby a předložení závěrečné zprávy. To vše do 31. října následujícího roku,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Dotace na jeden projekt je padesát procent celkových nákladů, avšak maximálně dvěš stě padesát tisíc a minimálně sto padesát tisíc korun. „Minimální výše je tentokrát stanovena, aby nedošlo k rozmělnění prostředků na malé akce, čímž by dotace ztrácela svůj smysl podpory náročných projektů, které jsou pro obce z vlastního rozpočtu obtížně realizovatelné,“ doplňuje náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný a připomíná, že Kraj Vysočina každoročně přispívá Krajskému sdružení SDH šesti milióny na akceschopnost.