Domů Dění v regionech Východočeské ...

Východočeské památky dostaly přidáno dvě stě milionů víc

0

Region Pardubic a Hradce Králové získá do roku 2023 na podporu svých památek z prostředků Evropské unie v rámci integrované teritoriální investice (ITI) o 200 milionů korun více, než plánoval. Celkem by tak Hradecko-pardubická aglomerace měla na projekty, vedoucí k zefektivnění prezentace a posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, získat téměř miliardu korun.

„Před několika dny jsme dostali rozhodnutí monitorovacího výboru  IROP, kterým vyhověl naší žádosti a alokaci pro památky, muzea a depozitáře o 200 milionů korun navýšil. Naše aglomerace tak má rezervováno na tuto oblast zhruba 854 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Jan Řehounek, zodpovědný v tomto volebním období za dotační politiku města. „V současné době máme řídícím výborem schváleny čtyři projekty, tři pro Pardubice, jeden pro Hradec Králové. Celková podpora z EU je u nich 197,75 milionů korun,“ dodal Řehounek.

Ještě letos by tak s podporou EU měla začít výstavba depozitáře Východočeského muzea v Ohrazenicích v Pardubicích, opravy Příhrádku a práce na zvýšení ochrany fondu a řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V roce 2018 bude zahájena dostavba Kunětické Hory.

Deset projektů v zásobě

„V našem zásobníku máme v současné době dalších deset projektů, z pardubických například rekonstrukci památníku Zámeček, který bude realizovat město Pardubice, revitalizaci památkově chráněné budovy Automatických mlýnů, nebo pardubického Zámku. Evropské dotace by ale měly pomoci také při rekonstrukci pevnosti Josefov či královéhradeckých Gayerových kasáren a dalších památek v naší aglomeraci,“ řekl náměstek Řehounek.

„V září vypíšeme výzvu pro památky, kde bude objem dotací 100 milionů korun, v prosinci pak další v objemu 180 milionů korun. S vyčerpáním alokovaných peněz by aglomerace neměla mít problém, v zásobníku jsou projekty ucházející se o dotace ve výši téměř tři čtvrtě miliardy korun. Vše nyní záleží na dobré přípravě investorů,“ konstatoval manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Hradecko-pardubická aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nyní rezervovanou částku v minimální výši 3,6miliardy korun. Vyčerpat ji musí do konce roku 2023. Prioritami jsou pro aglomeraci vedle kultury také vzdělávání a doprava. Právě pro tuto oblast žádá zvýšení alokace o dalších 50 milionů korun.