Domů Dění v regionech Vratimovské l...

Vratimovské laguny by měly být zlikvidovány v první polovině příštího roku

laguny Ostramo

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 32 milionů korun, která poslouží k odstranění zhruba 7 tisíc tun kalů z lagun Ostramo uložených ve Vratimově, předal koncem července hejtmanovi MSK Ivo Vondrákovi ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Jsem rád, že se nyní vratimovští občané zbaví letité zátěže, která jim znečišťovala ovzduší prachem a obtěžovala je i zápachem. Kolem této kauzy se dlouho jen debatovalo, kdo za to může či nemůže, což je pro mě neakceptovatelné. Naším hlavním zájmem je, aby téměř 7 tisíc tun kalů uskladněných v areálu bývalých Vratimovských papíren bylo co nejdříve odstraněno. To se teď brzy podaří díky 32milionové dotaci z našeho programu, který jsme v roce 2015 spustili na sanaci takovýchto letitých problémů, kde je původce neznámý nebo nekoná [1]. Za tu dobu jsme kromě Vratimova schválili sanaci již pro 11 nebezpečných skladů odpadů s dotací 108 milionů korun,“ říká ministr Richard Brabec.

„Deponie kalů dlouhodobě ztrpčovala život lidem ve Vratimově a jeho okolí a jsme rádi, že se nám podařilo najít cestu k jejich definitivnímu odstranění. Ke konci loňského roku jsme začali velmi intenzivně jednat s vedením Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí, přičemž výsledkem našeho společného snažení bylo vyhlášení aktuální výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí na likvidaci nelegálních skladů odpadů. Díky rozhodnutí o poskytnutí dotace by měly kaly z bývalého areálu vratimovských papíren zmizet v příštím roce,“ sdělil hejtman Ivo Vondrák.

Náklady z 80 procent z dotace

Náklady na odstranění kalů, které byly do vratimovského areálu navezeny v letech 2010 až 2011, včetně vyčištění lokality a odstranění náspu, do kterého byly kaly také přimíchány, budou z 80 procent hrazeny z dotace, zbytek dofinancuje kraj ze svého rozpočtu. V tuto chvíli kraj připravuje podklady pro vyhlášení veřejné zakázky, která by měla být zveřejněna v průběhu září.

„Jsme velmi rádi, že pan ministr vyhodnotil náš projekt jako kvalitně zpracovaný a rozhodl o jeho podpoře z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Náklady jsou odhadovány na 40,1 milionu korun, přičemž krajské zastupitelstvo v červnu rozhodlo o financování projektu nad rámec poskytnuté dotace částkou přesahující 8 milionů korun. V tuto chvíli tedy máme zajištěny finanční prostředky nezbytné pro samotnou likvidaci ekologické zátěže,“ vysvětluje Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.

_______________________________

POZNÁMKY:

[1] Dotační titul MŽP zaměřený na likvidaci nelegálních skladů toxických odpadů, které akutně ohrožují životní prostředí i zdraví lidí, má už čtvrté pokračování. Výzva je nově kontinuální, tedy otevřená až do konce roku 2020. O dotaci mohou žádat kraje, obce s rozšířenou působností a od loňského roku nově i menší obce, které na svém území mají sklad či skládku nebezpečného odpadu. Maximální dotace činí 80 % ze způsobilých  výdajů. Program cílí na odstranění nelegálních skladů odpadů či přímo na akutní sanace havarijních stavů v případech, kde nedošlo k nápravě závadného stavu standardní cestou, např. podáním trestního oznámení či žaloby, řízením s dotčenými správními orgány, a také v situacích, kdy je původce odpadu neznámý nebo již neexistuje. Současně ale stále platí pravidlo „znečišťovatel platí“ tzn., že náklady na nezbytná sanační opatření jsou následně vymáhána po majiteli nebo původci havárie.