Domů Dění v regionech Vodní nádrž D...

Vodní nádrž Drahotuše na Hranicku čekají opravy

0

Výlov rybí obsádky, transfer vodních živočichů do jiných revírů a úplné vypuštění nádrže – to vše má již v tuto chvíli vodní nádrž Drahotuše za sebou. Po zaměření množství sedimentů a zpracování projektové dokumentace Povodí Moravy z nádrže odtěží nánosy, opraví spodní výpusť, bezpečnostní přepad i samotnou hráz. Oprav se dočkají i poškozené břehy.

Zásah je nutný kvůli zjištěným závadám. Nefunkční výpustné zařízení neumožňuje vodohospodářům manipulovat spodní výpustí. Závada sice neohrožuje bezpečnost vodního díla, ale nejde kvůli ní regulovat výšku hladiny. Nádrž je navíc zcela zanesena a kvůli navrženým opravám musela být vypuštěna.

Projektová dokumentace

Povodí Moravy nejdříve změří množství nánosů a připraví projektovou dokumentaci oprav. Teprve potom se může pustit do odtěžení sedimentů a potřebných oprav spodní výpusti, bezpečnostního přepadu, hráze i narušených břehů. Opravy vodohospodáři plánují na rok 2018. Hned pak nádrž opět napustí. Přestože náklady mohou spočítat až po zaměření sedimentů, už dnes odhadují jejich výši přibližně na 6 mil Kč.

Hladinu vody začali vodohospodáři snižovat v březnu rychlostí 15 cm za den. Po 14ti dnech vypuštění byla nádrž prázdná a rybí obsádka vylovená. Výlov prováděl Český rybářský svaz Ostrava – místní organizace Hranice. Na celý průběh vypouštění nádrže dohlížel odborný biologický dozor, který zajišťoval, aby nedocházelo k poškozování či zraňování vodních živočichů.