Domů Dění v regionech Vodní blahoby...

Vodní blahobyt v České republice skončil, řekl ministr Brabec na Zlínsku

0

Problém sucha a nutnost systémového řešení nedostatku vody v krajině i podzemních vod byly hlavními tématy setkání ministra životního prostředí České republiky Richarda Brabce se starosty obcí převážně z Mikroregionu Buchlov. To se uskutečnilo ve čtvrtek 29. června v prostorách Centra slováckých tradic v Modré na Uherskohradišťsku. Zprostředkovala jej radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková, která se akce také osobně zúčastnila.

„Jsem velmi ráda, že si pan ministr našel čas na setkání se zástupci obcí, aby je seznámil s aktuálním stavem a výhledem týkajícím se problematiky úbytku vody, s tím, jaké má Ministerstvo životního prostředí nástroje a možnosti v boji proti suchu, ale také, aby si ze strany starostů vyslechl jejich názory, zkušenosti, či doporučení vztahující se k této oblasti,“ uvedla Margita Balaštíková.

Právě řada menších obcí je suchem zasažena nejvíce. Vysychají zde studny, často se sem musí dovážet voda v cisternách a nedostatek vody je tak největší překážkou jejich dalšího rozvoje.

Jak v úvodu uvedl ministr Brabec, vodní blahobyt v České republice skončil. Republika dramaticky vysychá a musíme se připravit na to, že v důsledku globálních klimatických změn může být do budoucna situace ještě horší. Tento špatný stav je mj. způsoben i tím, že jsme tzv. „střechou Evropy“, kdy všechna voda z našeho území odtéká a žádná sem nepřitéká (resp. žádná velká řeka). Proto je nezbytné efektivněji využívat vodu, která na naše území spadne formou srážek (jde o cca 80 miliard m3 ročně).

Co se týká spotřeby pitné vody v domácnostech, tam neexistuje příliš prostoru pro zlepšení, neboť průměrnou spotřebu (88 litrů na osobu a den) máme jednu z nejnižších v Evropě (pro srovnání: Velká Británie – 300 litrů/osoba/den, Belgie – 200 litrů/osoba/den). Rezervy však Česká republika má například v hospodaření s odpadní vodou, v efektivnějším nakládání s vodou v zemědělství (zde nám může za vzor sloužit kapkové zavlažování, na kterém je postaveno zemědělství v Izraeli) nebo ve větším využívání tzv. šedé vody, tedy vody odtékající z koupelen, kterou je možno recyklovat a následně využít jako vodu užitkovou. Pro představu: jenom v Praze se přes WC prosplachuje cca 12 miliard litrů pitné vody ročně.

Nedostatečné zadržování vody v půdě

Velkým problémem je také nedostatečné zadržování vody v zemědělské půdě. V České republice je této půdy zhruba 3,5 milionu hektarů a v ideálním případě by byla schopna udržet až 9 miliard m3 vody. Protože je však téměř 60 % zemědělských ploch ohroženo vodní erozí, tedy splachem kvalitní ornice do potoků a řek (zejména kvůli špatnému hospodaření člověka), udrží přibližně jen polovinu tohoto potenciálního objemu. Tato nevyužitá rezerva představuje například několikanásobek kapacity vodní nádrže Orlík (ta činí asi 700 milionů m3). V této souvislosti již Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství dokončuje přípravu tzv. protierozní vyhlášky, která by měla zásadně přispět k větší ochraně zemědělské půdy proti vodní erozi. Vlastníkům půdy určí, kolik tun ornice mohou z konkrétního pole za rok maximálně ztratit. Kdo stanovené limity překročí, hrozí mu nemalá pokuta.

Zavádění protierozních opatření

Cestou, jak problém vodní eroze postupně eliminovat, je zavádění vhodných protierozních opatření. Těmi se rozumí například budování příkopů, teras, záchytných nádrží, ale také vhodné umístění pěstovaných plodin či vytvoření vegetačních pásů mezi pozemky. K jejich realizaci mohou velkou měrou přispět právě také obce. Ty jsou však vlastníky jen některých pozemků, a proto na setkání starostové apelovali na ministra Brabce, aby stát v případě prodeje zemědělských ploch nabízel jejich odkup v rámci veřejného zájmu přednostně právě obcím, a ty tak zde následně mohly protierozní opatření uskutečňovat. Stejně tak starostové vyslovili přání, aby se zjednodušily podmínky pro realizaci těchto projektů ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny, spadající pod ministerstvo, které jsou v mnoha případech značně složité. Ministr v této věci přislíbil starostům pomoc.

Dalšími tématy debaty starostů s ministrem, které se zúčastnili i pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu, byly možnosti finanční podpory obcím ze strany ministerstva na realizaci výše zmíněných opatření, potenciál využití kompostu z kompostáren pro zvyšování kvality a nasákavosti zemědělské půdy, připravovaný nový zákon o odpadech nebo problematika domácích čistíren odpadních vod.