Domů Dění v regionech Ve Zlínském k...

Ve Zlínském kraji budou opravovat silnice až do půlky prosince

0

Poměrně neobvyklá situace nastává v závěru letošního roku ve správě krajských silnic. V čase, kdy se již rozbíhá zimní údržba komunikací, dny se krátí a počasí zhoršuje, narazí motoristé na několika místech ve Zlínském kraji ještě na finišery a silničáře pokládající nové živičné koberce.

„V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zůstaly v tomto roce ještě nevyčerpané prostředky a jeho výbor rozhodl, že rozdělí šest set milionů korun na opravy silnic druhé a třetí třídy ve vlastnictví krajů,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Že kraje dostanou další miliony na opravy silnic, oficiálně potvrdili členové výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) až na začátku letošního října. Kraje byly vyzvány, aby předložily požadavky na financování konkrétních neinvestičních akci na silnicích II. a III. třídy. Zbývá však málo času. Čerpat peníze ze SFDI můžou kraje jen do konce roku.

„Nebylo zatím rozhodnuto o přesné částce, se kterou můžeme počítat. Pravděpodobně se bude pohybovat kolem 28 milionů korun. Za jakékoli prostředky navíc do oprav krajské silniční sítě jsme samozřejmě vděčni a umíme je využít, problematický je však termín v závěru roku. Na zajištění těchto neplánovaných obnov povrchů vozovek a provedení akcí máme velmi málo času,“ doplnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Úředníci museli jednat okamžitě

Úředníci ze zlínského Ředitelství silnic tak museli jednat rychle. V požadovaném termínu do 20. října 2013 poslali do Prahy přehled navrhovaných akcí ještě ve větším objemu finančních prostředků, než byla předpokládaná alokace SFDI. Okamžitě začali jednat také se zhotovitelskými firmami, s nimiž má ředitelství uzavřeny dlouhodobější smlouvy.

„Motoristé proto musejí ještě i v listopadu a v první polovině prosince počítat na krajských silnicích s frézováním starých povrchů, pokládkou nových koberců a s řadou krátkodobých, většinou částečných uzavírek,“ upozornil Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy.

Předpokládá se, že z peněz SFDI by mohly být položeny nové koberce na deseti úsecích krajských silnic v celkové délce 9 850 m. Jako první bude zahájena obnova povrchu silnice II/481 Hutisko-Solanec – Velké Karlovice a II/437 Chvalčov, průtah. Z prostředků SFDI by mohla být obnovena i některá bezpečnostní zařízení na krajských silnicích, zejména svodidla, případně uhrazena i stavební údržba některých mostů.