Domů Dění v regionech V Královéhrad...

V Královéhradeckém kraji jsou kotlíkové dotace bez front

Podávání žádostí o kotlíkové dotace běží v Královéhradeckém kraji už od začátku první výzvy v roce 2016 bez zbytečných front a dlouhého nocování před úřadem – žádosti se podávají elektronicky. Stejně tomu bude i při nejbližším sběru, který odstartuje už 2. května 2017 příjmem žádostí o kotlíkové dotace na obnovitelné zdroje energie. V pátek 21. dubna od 18:00 do 19:30 hodin pak proběhne testování elektronického systému podávání žádostí, kde si mohou zájemci o dotaci ověřit funkčnost systému.

Královéhradecký kraj byl vůbec prvním z regionů, který elektronické podávání žádostí o kotlíkové dotace zavedl. „Lidé mohou podat žádost pohodlně z domova a nemusí tak nocovat před krajským úřadem a čekat dlouhé fronty, někdy marně. Takový způsob už neodpovídá systému 21. století. Pokud má někdo problémy s internetovým připojením nebo například někdo starší nemá internet, může si domluvit se zaměstnanci úřadu pomoc při podání žádosti nebo registraci přímo na počítači na krajském úřadu,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Dnes, v pátek 21. dubna proběhne od 18:00 do 19:30 hodin testování elektronického systému na podávání žádostí, kterého se mohou účastnit všichni zájemci, kteří hodlají o kotlíkovou dotaci žádat.

Více informací a pokyny k testování zde: VÝZVA K ÚČASTI NA TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Nejbližší výzva, kterou bude Královéhradecký kraj vyhlašovat, a kdy tak budou lidé o kotlíkové dotace přes počítač žádat, vypukne hned na začátku května. Kraj v ní rozdělí prostředky ve výši 20 milionů korun, které mohou být použity výhradně na obnovitelné zdroje energie.

Dotaci mohou žadatelé získat na výměnu zdrojů vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu,
  • tepelné čerpadlo

Maximální výše podpory pak může být 127 500 korun.

Nejdůležitější termín pro všechny zájemce o dotaci bude 2. květen 2017 8:00.

Od této doby bude možné v elektronickém systému DOTIS žádat o přidělení pořadového čísla.