Domů Dění v regionech Tři projekty ...

Tři projekty ve Zlínském kraji získaly významnou podporu z evropských fondů

0

Hned tři krajské projekty předložené do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), obdržely v minulých týdnech rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj. Konkrétně byly podpořeny projekty řešící rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnických záchranářů ve Zlíně, pořízení nového manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví a zavedení evidenčního systému sbírkových předmětů Zlínského kraje

„U všech tří podpořených projektů činí výše poskytnuté dotace z EU a státního rozpočtu 90 % z celkových způsobilých výdajů, zbylých 10 % budeme financovat ze svých vlastních prostředků. Pokud to půjde, chci, abychom z externích zdrojů využili každou korunu,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Podpořené projekty

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

Projekt řeší rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, a to nástavbou třetího nadzemního podlaží v současném objektu na Peroutkově nábřeží ve Zlíně. Díky tomu zde dojde ke zkvalitnění výuky a zvýšení kapacity výukových programů. Středisko bude zaměřené zejména na rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje při řešení mimořádných událostí. Celkový rozpočet projektu je 34,956 milionu korun, z toho způsobilé výdaje činí 20,659 milionu korun.  Předpokládaný termín dokončení: duben 2019.

Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví

Pořízení nového manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví umožní Zlínskému kraji sledovat, vyhodnocovat a porovnávat důležitá data a výstupy ze všech nemocnic, jejichž je zakladatelem. Tím budou zajištěny relevantní podklady a informace pro manažerské rozhodování. Nový systém umožní průběžnou analýzu příjmů a nákladů jednotlivých nemocnic a Zlínský kraj tak jako vlastník bude moci včas identifikovat případné problémy a rizikové situace v hospodaření nemocnic. Přínosem systému bude i to, že díky jednotné metodice pro nastavení výstupů z nemocnic bude zajištěna možnost jejich objektivního srovnávání. Celkový rozpočet projektu je 9,244 milionu korun. Předpokládaný termín dokončení: srpen 2018.

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Předmětem projektu je pořízení moderního systému pro evidenci sbírkových předmětů v paměťových institucích Zlínského kraje, který zajistí odborným pracovníkům muzeí a galerií bezpečnou správu sbírkových předmětů v majetku kraje. Především bude díky němu možno provádět standardizovanou evidenci sbírek podle platné legislativy, akviziční politiku, evidenci, konzervaci, inventarizaci, vedení zápůjček a sledování historie pohybu předmětů. Celkový rozpočet projektu je 10,971 milionu korun. Předpokládaný termín dokončení: říjen 2018.