Domů Dění v regionech Teplárenské d...

Teplárenské dny po 17. letech poprvé na Moravě

Teplárenské dny se orientují na oblasti jako:

 • výroba technologických zařízení pro oblast výroby tepelné energie,
 • výroba technologických zařízení pro oblast distribuce tepelné energie,
 • výroba technologických zařízení pro oblast elektroenergetiky,
 • výroba technologických zařízení pro chlazení,
 • obnovitelné zdroje energie a výroba zařízení pro jejich využívání,
 • zařízení pro energetické využívání odpadů,
 • informační a řídící systémy pro energetiku.

Na odborných výstavách „Dálkové zásobování teplem a chladem“, „Obnovitelné zdroje energie“ a „Energetika a životní prostředí“ je tedy možné:

 • prezentovat se odborníkům z oblasti teplárenství a elektroenergetiky,
 • setkat se se zástupci výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí,
 • seznámit odbornou i laickou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie a pro využívání obnovitelných zdrojů energie.

Součástí akce bude také několik odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na uvedenou problematiku z pohledu technického, ekonomického i ochrany životního prostředí, které pořádají Teplárenské sdružení České republiky, Cech topenářů a instalatérů České republiky, firma EKONOX, s.r.o. Pardubice a společnost PAREXPO s.r.o.

 • 19. až 21. 4. – Konference TS ČR: Dálkové zásobování teplem a chladem
 • 19. 4. – Konference firmy EKONOX, s.r.o.: Energetika a životní prostředí 2011
 • 20. 4. – Konference firmy PAREXPO, s.r.o.: Obnovitelné zdroje energie pro venkov a teplárenství
 • 20. 4. – Konference firmy PAREXPO, s.r.o.: Odpady v energetice – jejich využití a energetické využití odpadů
 • 20. 4. – Česko-polský energetický den
 • 21. 4. Seminář firmy PAREXPO, s.r.o. Realizace inteligentních sítí a změny v předpisech pro energetiku

Vzhledem k místu letošního konání Teplárenských dnů stojí za zdůraznění Česko-polský energetický den, díky němuž dojde k setkání odborné veřejnosti z obou republik a předání si vzájemných zkušeností.

Ten se koná 20. 4. a paleta jednotlivých odborných přednášek je opravdu pestrá. Hlavním mottem je využívání obnovitelných zdrojů energie v teplárenství. Protože se jedná o setkání odborné veřejnosti z obou republik, nebude chybět právní a politické zarámování pro tento teplárenský obor. Kromě řady přednášek na téma využívání obnovitelných zdrojů energie, centrální zásobování teplem a výroba elektřiny se návštěvníci dozvědí, jak jsou takové projekty, využívající obnovitelné zdroje energie, financovány a podporovány. Kromě toho se tu otevírá prostor pro obchodní příležitosti a navazování nových kontaktů nejen v Česku, ale především v Polsku. Pokud jste se rozhodli expandovat právě do této země, neváhejte a přijďte se ukázat na Česko-polský energetický den. Jedině ten Vám umožní vyměnit si své zkušenosti se získáváním know-how, s realizací projektů a s navázáním spolupráce.

Bližší informace naleznete ZDE.

Partnery Teplárenských dnů jsou již tradičně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a orgány místní samosprávy v lokalitě pořádání akce.

Podrobné informace k Teplárenským dnům naleznete ZDE.